Aktuellt:

Offentlig finansiering för Långstrand-projektet

10.7.2017 Andelslaget Optowest har blivit beviljat offentlig finansiering av NTM-centralen för utbyggnaden av fibernätverk till Långstrand. Raseborgs stad deltar även i finansieringen.

Information från Kommunikationsverket

3.7.2017 Läs om bl.a. nya lagändringen gällande statens stöd vid bredbandsbyggen. Laajakaistahankkeen uutiskirje 6-2017 (2)

Offentlig kungörelse

13.6.2017 Andelslaget Optowest planerar att förverkliga ett optiskt fibernät i Långstand i Raseborgs kommun. Öppna kungörelsen!

Anbudsförfrågan

23.5.2017 Andelslaget Optowest begär om anbud för byggande av byanätverk i Långstrand. Link till Anbudsförfrågan

Varning för utpressningsprogram

15.5.2017 Utpressningsprogrammet WanaCrypt0r har observerats även i Finland. Läs Kommunikationsverkets anvisningar

Avbrott i datatrafiken i Krokby med omnejd 17.3 kl 8-11

16.3.2017 Andelslaget Optowest meddelar om ett avbrott i datatrafiken i Krokby, Skallböle, Prästkulla, Hangist, Jordansby och  Mälsarby 17.3.2017 kl 8 -11 pga. servicearbete. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Stödansökan för Långstrand

28.2.2017 Andelslaget Optowest har lämnat in en stödansökan till NTM-centralen för utbyggnad av fibernätverket till Långstrand. Raseborgs stad deltar i finansieringen.

Nya kartor

27.2.2017 Nya kartor över planerade områden är publicerade

Eventuellt avbrott i datatrafiken 2.2.2017

31.1.2017 Andelslaget Optowest meddelar att det kan förekomma avbrott i datatrafiken pga. Carunas förbättringsarbeten i elnätet torsdagen 2.2.2017
kl 11.30 – 14.30, hela  området
kl 15.00 – 17.00 begränsat område i Krokby, Prästkulla, Jordansby och Mälsarby.
Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Andelslaget Optwests utlåtande

2.1.2017 Andelslaget Optowest har gett ett utlåtande på regeringens proposition om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband. Utlåtanden om lagförändringen kan läsas på Kommunikationsministeriets sidor

 

KONTAKT

Andelslaget Optowest

c/o Papper&Hus Ab
PB 50
10601 Ekenäs

 

BESTÄLLNINGAR, FÖRFRÅGNINGAR OCH FELANMÄLAN

telefon: 045 874  9445
e-post info@optowest.fi

 

FO-nummer 2377566-9

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgivslagen (523/99)

 

Kontaktpersoner

Projektchef 
Yngve Källberg
telefon 040 554 6845
e-post yngve.kallberg@optowest.fi

 

Information om våra underjordiska ledningar får ni 24/7 från Kaivulupa.fi-tjänsten.

 

Kontakpersoner i byarna

Långstrand
Sten Öhman, 044 253 0464

 

Gennarby träsk
Bernhard Lundström, 0400 471 810

 

Svedja
Stefan Elf, 040 506 4373

 

Pölckå
Daniel W Nyman, 040 563 7427

 

Krokby-Dotterböle
Stig-Henrik Wikström, 045 632 2450

 

Hylta-Skallböle
Magnus Ekholm, 044 561 2192

 

Dal
Berndt Franzen, 040 768 0801

 

Smedsede
Patrik Lundberg, 040 593 8624

 

Vimonböle
Nils Lindroos, 040 582 3202

 

Romby
Michael Nyberg, 040 557 2690

 

Ingvalsby
Mats Lindholm, 0400 880 248
Berndt Franzen, 040 768 0801

 

Jordansby
Monica Hagelin, 0400 974 333

 

Mälsarby-Gundby
John Holmberg, 0400 482 534

 

Pargas by
Mathias Weckström, 040 530 5953
Gabriel Sundman, 050 518 5065

 

Nitlax-Hummeldal
Peter Simberg, 0400 615 283

 

Högböle-Bromarvvägen
Marcus Riska, 050 64996

 

Moderviken / Seuko
Carl de la Chapelle, 050 373 1449

 

Kulla-Svedjekulla
Sinikka Holmström, 040 590 7524

Tfn: 045 874 9445
E-post: info@optowest.fi
Adress: c/o Papper&Hus Ab, PB50, 10601 Ekenäs

Projektchef: Yngve Källberg - 040 554 6845
Help desk: Berndt Franzén - 045 874 9445
Styrelseordförande: Guy Källberg - 0400 482 182

© OPTOWEST 2012. Terms of Use. Created by MR MEDIA