Aktuellt:

Information om fiber lördag 6.7 kl. 18

Andelslaget Optowest deltar i Öby sommarfest och ger information utbyggnad till Öby. Informationstillfället hålls lördagen 6.7 kl 18 på Basabölevägen 5.

Reparationsarbete 7.5 kl 8 – 16

Andelslaget Optowest utför reparationsarbete på fibernätet (reparation av kabelskada på stamlinjen) tisdagen 7.5 kl. 8 – 16. Både dataförbindelsen och kabelTV-förbindelsen kommer att vara bruten delvis under dagen i Bromarv kyrkby och Bromarvvägen.  Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet

Felet avhjälpt i Bromarv centralen 15.12

15.12.2018 kl 13 . Det tekniska felet i Bromarv centralen är avhjälpt och dataförbindelserna fungerar igen.

Avbrott i datatrafiken i Bromarv 15.12

15.12.2018 kl 12 Andelslaget Optowest meddelar att det förekommer ett avbrott i datatrafiken i Bromarv pga.  ett. tekniskt fel. Vi försöker åtgärda felet så fort som möjligt. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Andelsstämma 18.12.2018

Andelslaget Optowest håller andelstämma tisdagen 18.12.2016 kl 18 på Malmåsa, Nitlaxvägen 12, 10600 Ekenäs.

Strategi för digital infrastruktur

2.10.2018 Kommunikationsministeriet har publicerat Strategi för digital infrastruktur.

Finland behöver fiber!

Endast fiber ger hemmet 5 G. Öppna länken och läs!

Servicearbete på fibernätet onsdagen 13.6 kl 9-16

Andelslaget Optowest utför servicearbete på fibernätet (kabelsvetsning på stamlinjen) onsdagen 13.6 kl. 9 – 16. Både dataförbindelsen och kabelTV-förbindelsen kommer att vara bruten delvis under dagen i Bromarv kyrkby, Bromarvvägen, Pargas, Nitlax, Jordansby och Mälsarby.  Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet

Dataskyddsbeskrivning

25.5.2018 Andelslaget Optowest har uppdaterat sin Dataskyddsbeskrivning

Störningar i datatrafiken 26.5 kl 8:30 – 11:30 i Krokby

23.5.2018 Andelslaget Optowest meddelar att det kan förekomma störningar i datatrafiken i Krokby, Prästkulla, Romby, Skallböle, Jordansby, Hangist och Mälsarby torsdagen 26.5.2018 kl 8:30 -11:30  pga. Carunas förbättringsarbeten i elnätet. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

PRISLISTA

Andelslaget Optowests prislista

Andelar i andelslaget är moms-befriade pga. att de är återbetalningsbara. *) En överföringsbar men icke-återbetalningsbar fiberanslutning är moms-belagd.

Medlem bör ta minst en (1) andel i andelslaget samt en (1) andel för varje fiberanslutning. Andelens nominella värde (andelsinsats) är 200 €.

.


Medlemskap i Andelslaget Optowest

Andel för medlemskap, teckningspris 200 € vilket är samma som det nominella värdet på andelen.

 

Fiberanslutning

Alternativ 1)  På utbyggt område, andelens teckningspris 5000 €, varav nominellt värde 200 €. Kräver medlemskap i andelslaget.

.

Alternativ 2) På nya områden, före stamlinjen byggs i byn uppskattat teckningspris 3150 €, varav nominellt värde 200 €. Kräver medlemskap i andelslaget.

.

Alternativ 3) Icke-återbetalningsbar men överföringsbar fiberanslutning på utbyggda områden där det är möjligt att få en fiberanslutning (adressen bör bekräftas), moms belagd fiberanslutning. Pris utan moms 3000 €, med 24 % moms 3720 €.

.

Alternativ 4) Vattenandelslag och byasamhällen, som deltar i byggandet av fibernätverket. Erbjudande på fiberanslutningsavgiften från fall till fall enligt abonnentantalet och synergifördelar. 

.

I fiberanslutningen ingår kabeldragning till tomtgränsen (fastighetsgränsen eller inom fastigheten vid kopplingspunkt på byanätet, max. 150 m fågelvägen från huset), extra längd kabel som räcker fram till anslutningspunkten i ditt hus, installation av en  kopplingsdosa för dubbelriktad bredbandsförbindelse och en linje för kabelTV. Ändutrustning ingår inte. Ändutrustningen är beroenda av önskade tjänster, uppskattat pris ca. 200 €. Abonnenten ansvarar och betalar för kabeldragningen på sin egen tomt samt att jordning av fiberkabel och kopplingsdosan.

Priserna för normala återbetalningsbara fiberanslutningarna gäller för max. 2000 m avstånd till stamnätets närmaste kopplingspunkt under normala förhållanden.

Tilläggsavgift kan begäras för
a) avstånd över 2000 m
b) om kabel dras genom skogsmark, vattendrag, berg (sprängning eller luftledning)
c) om marklov inte erhålls den kortaste vägen
d) om det inte finns tillräckligt många anslutningar på linjen

 

Månadsavgifter (andelslagsmedlemmar)

En grundavgift och en användningsavgift uppbärs månatligen då förbindelsen blivit kopplad. I driftsavgiften ingår Internet-kontakt 200 Mbit/s i båda riktningarna.

Månatlig Grundavgift 23,56 € / månad (inkl. moms 24 %), betalas av alla som har kopplingsdosa installerad
Månadsavgift för användandet av Internet 24,80 € / månad (inkl. moms 24 %)

Frivillig temporär frånkoppling av dataförbindelsen (Internet) t.ex. under vinterhalvåret 43,40 € (inkl 24 % moms). Under temporära avstängningstiden debiteras grundavgiften. Tillbakakoppling för temporär frånkoppling av dataförbindelse kostnadsfritt.

 

Månadsavgifter (icke-medlemmar)

Månatlig Grundavgift 23,56 € / månad (inkl. moms 24 %)
Månadsavgift för Internet 24,80 € / månad (inkl. moms 24 %) 200/200 Mbit/s

Frivillig temporär frånkoppling av dataförbindelsen (Internet) t.ex. under vinterhalvåret 43,40 € (inkl 24 % moms). Under temporära avstängningstiden debiteras grundavgiften. Tillbakakoppling för temporär frånkoppling av dataförbindelse kostnadsfritt.

 

Hyresabonnemang

Andelslaget Optowest erbjuder även hyresabonnemang på vissa adresser inom de utbyggda områden. I hyresabonnemanget ingår ingen fiberanslutningsavgift men abonnenten betalar en inkopplingsavgift på 620 €  samt en månadsavgift 89 €/månad för en 200/200 Mbits dataförbindelse i 24 månaders tid. Priserna inkluderar moms 24 %. KabelTV-tjänst kan beställas från Karis Telefon. KabelTV-leverantören prissätter sina tjänster separat. Hyresabonnemanget är tidsbundet och kan förnyas. Om du är intresserad av ett hyresabonnemang så kontakta oss på info@optowest.fi eller ring 040 554 6845 eller 045  874 9445.

I inkopplingsavgiften ingår kabeldragning till tomtgränsen (fastighetsgränsen eller inom fastigheten vid kopplingspunkt på byanätet, extra längd kabel som räcker fram till anslutningspunkten i ditt hus, installation och en  kopplingsdosa för dubbelriktad bredbandsförbindelse och en linje för kabelTV. Ändutrustning ingår inte. Ändutrustningen är beroenda av önskade tjänster, uppskattat pris ca. 150 €. Abonnenten ansvarar och betalar för kabeldragningen på sin egen tomt samt att jordning av fiberkabel och kopplingsdosan.

 

Prislista för tjänster


Karis Telefon erbjuder tidsenliga nättjänster och kabel-TV. Se Karis Telefons prislista www.karistelefon.fi*)

KabelTV kan beställas från Karis Telefon då kopplingsdosan är installerad (fiberanslutningens grundavgift betalas). KabelTV -leverantören prissätter sina tjänster separat.

Kabel-TV signalöverföringen ingår i grundavgiften som medlemmarna betalar. Av icke-medlemmar, som inte betalar grundavgift debiteras 3,10 €/mån (inkl. 24 % moms) för Kabel-TV signalöveräringen i Optowests nät. Kabel-TV kräver en fiberanslutning.

Övriga avgifter

*) Vid återbetalning av andelar uppbärs en avgift som specificeras specifikt för ifrågavarande andel.

Påkoppling av avstängd förbindelse 99,20 € (inkl. 24 % moms), För medlemmar som betalar grundavgift

Installationsavgift för ny eller avstängd (permanent) förbindelse, icke-medlemmar: 390 € (inkl. 24 % moms)

 

Avtalsvillkor och andelslagets stadgar

OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILKOR_2012_01_01

STADGAR FÖR ANDELSLAGET OPTOWEST

 

Produker för grossister och kabelvisningar

Prislista för grossistprodukter_2014_01_01

Kaapelinäyttö_hinnasto_Osuuskunta Optowest_2017_05_01

Tfn: 045 874 9445
E-post: info@optowest.fi
Adress: c/o Papper&Hus Ab, PB50, 10601 Ekenäs

Projektchef: Yngve Källberg - 040 554 6845
Help desk: - 045 874 9445
Styrelseordförande: Sten Öhman - 044 253 0464

© OPTOWEST 2012. Terms of Use. Created by MR MEDIA