Aktuellt:

Fibernätverk till Långstrand

10.1.2018 Nedläggning av fiberkabeln är gjord längs med Brutubölevägen och fortsätter nu österut längs med Hummeldalsvägen. Det har varit lite avbrott i arbetet pga.  de extremt  blöta väderleksförhållandena.

Kabelbrott i Nitlax

15.1.2018 Andelslaget Optowest meddelar om ett avbrott i datatrafiken i Nitlax pga ett kabelbrott. Reparationen av kabeln har påbörjats. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet

Nordiska Skärgårdssammarbetets bredbandsseminarium

24.11.2017 Nordiska Skärgårdssammarbetet (Sverige-Åland-Finland) höll ett bredbandsseminarium 16.11. Här kan du ladda ner presentationerna http://www.skargardssamarbetet.org/sv/verksamhet/bredband.

Kabelbrott i Nitlax

24.11.2017 Andelslaget Optowest meddelar om ett avbrott i datatrafiken i Nitlax pga ett kabelbrott. Reparationen av kabeln har påbörjats. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Fiberkabel till Långstrand

20.11.2017 Nedläggning av fiberkabel till Långstrand har påbörjats från vår central i Pargas.

Informationsmöte 8.10 kl 17

Söndagen den 8 oktober kl 17 hålls ett informationsmöte om Långstrand-projektet. Platsen är Långtsrandsvägen 260.

Offentlig finansiering för Långstrand-projektet

10.7.2017 Andelslaget Optowest har blivit beviljat offentlig finansiering av NTM-centralen för utbyggnaden av fibernätverk till Långstrand. Raseborgs stad deltar även i finansieringen.

Information från Kommunikationsverket

3.7.2017 Läs om bl.a. nya lagändringen gällande statens stöd vid bredbandsbyggen. Laajakaistahankkeen uutiskirje 6-2017 (2)

Offentlig kungörelse

13.6.2017 Andelslaget Optowest planerar att förverkliga ett optiskt fibernät i Långstand i Raseborgs kommun. Öppna kungörelsen!

Anbudsförfrågan

23.5.2017 Andelslaget Optowest begär om anbud för byggande av byanätverk i Långstrand. Link till Anbudsförfrågan

PRISLISTA

Andelslaget Optowests prislista

Andelsinsatsen och den återbetalningsbara fiberanslutningsavgiften är moms-befriade pga. att de är återbetalningsbara. *) En överföringsbar men icke-återbetalningsbar fiberanslutning är moms-belagd.


Medlemskap i Andelslaget Optowest

Andelsinsats 200 €

Ett medlemskap i andelslaget krävs för att göra ett fiberanslutningsavtal (tillbakabetalningsbar)

 

Fiberanslutning

Alternativ 1) Tillbakabetalningsbar fiberanslutning på utbyggda områden, normalpris 5000 €

Alternativ 2) Tillbakabetalningsbar fiberanslutning på nya områden, Före stamlinjen byggs i byn uppskattat 3150 € (priset kan variera beroende på antal fiberanslutningar i området)

Alternativ 3) Icke-återbetalningsbar men överföringsbar fiberanslutning på utbyggda områden där det är möjligt att få en fiberanslutning (adressen bör bekräftas), moms belagd fiberanslutning. Pris utan moms 3000 €, med 24 % moms 3720 €.

I fiberanslutningen ingår kabeldragning till tomtgränsen (fastighetsgränsen eller inom fastigheten vid kopplingspunkt på byanätet, max. 150 m fågelvägen från huset), extra längd kabel som räcker fram till anslutningspunkten i ditt hus, installation och en  kopplingsdosa för dubbelriktad bredbandsförbindelse och en linje för kabelTV. Ändutrustning ingår inte. Ändutrustningen är beroenda av önskade tjänster, uppskattat pris ca. 150 €. Abonnenten ansvarar och betalar för kabeldragningen på sin egen tomt samt att jordning av fiberkabel och kopplingsdosan.

Priserna för normala återbetalningsbara fiberanslutningarna gäller för max. 2000 m avstånd till stamnätets närmaste kopplingspunkt under normala förhållanden.

Tilläggsavgift kan begäras för
a) avstånd över 2000 m
b) om kabel dras genom skogsmark, vattendrag, berg (sprängning eller luftledning)
c) om marklov inte erhålls den kortaste vägen
d) om det inte finns tillräckligt många anslutningar på linjen

 

Månadsavgifter (andelslagsmedlemmar)

En grundavgift och en användningsavgift uppbärs månatligen då förbindelsen blivit kopplad. I driftsavgiften ingår Internet-kontakt 200 Mbit/s i båda riktningarna.

Månatlig Grundavgift 23,56 € / månad (inkl. moms 24 %), betalas av alla som har kopplingsdosa installerad
Månadsavgift för användandet 24,80 € / månad (inkl. moms 24 %)

 

Månadsavgifter (icke-medlemmar)

Månadsavgift 56,90 € / månad (inkl. moms 24 %)

 

Hyresabonnemang

Andelslaget Optowest erbjuder även hyresabonnemang på vissa adresser inom de utbyggda områden. I hyresabonnemanget ingår ingen fiberanslutningsavgift men abonnenten betalar en inkopplingsavgift på 350 €  samt en månadsavgift 89 €/månad för en 200/200 Mbits dataförbindelse i 24 månaders tid. Priserna inkluderar moms 24 %. KabelTV-tjänst kan beställas från Karis Telefon. KabelTV-leverantören prissätter sina tjänster separat. Hyresabonnemanget är tidsbundet och kan förnyas. Om du är intresserad av ett hyresabonnemang så kontakta oss på info@optowest.fi eller ring 040 554 6845 eller 045  874 9445.

I inkopplingsavgiften ingår kabeldragning till tomtgränsen (fastighetsgränsen eller inom fastigheten vid kopplingspunkt på byanätet, extra längd kabel som räcker fram till anslutningspunkten i ditt hus, installation och en  kopplingsdosa för dubbelriktad bredbandsförbindelse och en linje för kabelTV. Ändutrustning ingår inte. Ändutrustningen är beroenda av önskade tjänster, uppskattat pris ca. 150 €. Abonnenten ansvarar och betalar för kabeldragningen på sin egen tomt samt att jordning av fiberkabel och kopplingsdosan.

 

Prislista för tjänster


Karis Telefon erbjuder tidsenliga nättjänster och kabel-TV. Se Karis Telefons prislista www.karistelefon.fi*)

KabelTV kan beställas från Karis Telefon då kopplingsdosan är installerad (fiberanslutningens grundavgift betalas). KabelTV -leverantören prissätter sina tjänster separat.

Kabel-TV signalöverföringen ingår i grundavgiften som medlemmarna betalar. Av icke-medlemmar debiteras 3,10 €/mån (inkl. 24 % moms) för Kabel-TV signalöveräringen i Optowests nät. Kabel-TV kräver en fiberanslutning.

Övriga avgifter

*) Vid återbetalning av fiberanslutningsavgiften uppbärs en avgift som specificeras specifikt för ifrågavarande fiberanslutning.

Endast för medlemmar: Frivillig frånkoppling av dataförbindelsen t.ex under vinterhalvåret 43,40 € (inkl 24 % moms). Tillbakakoppling för frivillig frånkoppling av dataförbindelse kostnadsfritt.

Påkoppling av avstängd förbindelse 99,20 € (inkl. 24 % moms)

 

 

Avtalsvillkor och andelslagets stadgar

OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILKOR_2012_01_01
ANDELSLAGET OPTOWESTS STADGAR3,1 Mbit

 

Produker för grossister och kabelvisningar

Prislista för grossistprodukter_2014_01_01

Kaapelinäyttö_hinnasto_Osuuskunta Optowest_2017_05_01

Tfn: 045 874 9445
E-post: info@optowest.fi
Adress: c/o Papper&Hus Ab, PB50, 10601 Ekenäs

Projektchef: Yngve Källberg - 040 554 6845
Help desk: Berndt Franzén - 045 874 9445
Styrelseordförande: Sten Öhman - 044 253 0464

© OPTOWEST 2012. Terms of Use. Created by MR MEDIA