Aktuellt:

Avbrott i datatrafiken i Krokby med omnejd 17.3 kl 8-11

16.3.2017 Andelslaget Optowest meddelar om ett avbrott i datatrafiken i Krokby, Skallböle, Prästkulla, Hangist, Jordansby och  Mälsarby 17.3.2017 kl 8 -11 pga. servicearbete. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Stödansökan för Långstrand

28.2.2017 Andelslaget Optowest har lämnat in en stödansökan till NTM-centralen för utbyggnad av fibernätverket till Långstrand. Raseborgs stad deltar i finansieringen.

Nya kartor

27.2.2017 Nya kartor över planerade områden är publicerade

Eventuellt avbrott i datatrafiken 2.2.2017

31.1.2017 Andelslaget Optowest meddelar att det kan förekomma avbrott i datatrafiken pga. Carunas förbättringsarbeten i elnätet torsdagen 2.2.2017
kl 11.30 – 14.30, hela  området
kl 15.00 – 17.00 begränsat område i Krokby, Prästkulla, Jordansby och Mälsarby.
Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Andelslaget Optwests utlåtande

2.1.2017 Andelslaget Optowest har gett ett utlåtande på regeringens proposition om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband. Utlåtanden om lagförändringen kan läsas på Kommunikationsministeriets sidor

 

Protokoll från Andelstämma

Protokollet från andelstämman 14.12.2016 är för medlemmar till påseende hos Papper&Hus i Ekenäs, Stationsvägen 6 eller kan skickas per epost på förfrågan riktad till info@oprowest.fi.

Andelstämma 14.12 kl 18

Andelslaget Optowest håller andelstämma onsdagen 14.12.2016 kl 18 i Villa Vera, Bromarvvägen 1815, Bromarv.

Möte 3.12 om utbyggnad i Vättlax-Orvlax-Rilax-Padva

Nu krävs den verkliga hjälpen från er alla som vill ha ett optiskt fibernät till Vättlax, Rilax, Orvlax och Padva- Kom därför till Padva skola lördagen 3.12 kl 15!

Avbrott i datatrafiken i Pargas 15.11

11.11.2016 Andelslaget Optowest meddelar att det kan förekomma avbrott i datatrafiken i Pargas 15.11.2016 kl 15 -18 pga. Carunas förbättringsarbeten i elnätet. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Avbrott i datatrafiken i Bromarv 15.11

11.11.2016 Andelslaget Optowest meddelar att det kan förekomma avbrott i datatrafiken i Bromarv 15.11.2016 kl 11.30-14.30 pga. Carunas förbättringsarbeten i elnätet. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

PRISLISTA

Andelslaget Optowests prislista

Andelsinsatsen och den återbetalningsbara fiberanslutningsavgiften är moms-befriade pga. att de är återbetalningsbara. En överföringsbar men icke-återbetalningsbar fiberanslutning är moms-belagd. *)


Medlemskap i Andelslaget Optowest

Andelsinsats 200 €

Ett medlemskap i andelslaget krävs för att göra ett fiberanslutningsavtal (tillbakabetalningsbar)

 

Fiberanslutning

Alternativ 1) Tillbakabetalningsbar fiberanslutning på utbyggda områden, normalpris 5000 €

Alternativ 2) Tillbakabetalningsbar fiberanslutning på nya områden, Före stamlinjen byggs i byn uppskattat 3150 € (priset kan variera beroende på antal fiberanslutningar i området)

Alternativ 3) Icke-återbetalningsbar men överföringsbar fiberanslutning på utbyggda områden där det är möjligt att få en fiberanslutning (adressen bör bekräftas), moms belagd fiberanslutning. Pris utan moms 3000 €, med 24 % moms 3720 €.

I fiberanslutningen ingår kabeldragning till tomtgränsen (fastighetsgränsen eller inom fastigheten vid kopplingspunkt på byanätet, max. 150 m fågelvägen från huset), extra längd kabel som räcker fram till anslutningspunkten i ditt hus, installation och en  kopplingsdosa för dubbelriktad bredbandsförbindelse och en linje för kabelTV. Ändutrustning ingår inte. Ändutrustningen är beroenda av önskade tjänster, uppskattat pris ca. 150 €. Abonnenten ansvarar och betalar för kabeldragningen på sin egen tomt samt att jordning av fiberkabel och kopplingsdosan.

Priserna för normala återbetalningsbara fiberanslutningarna gäller för max. 2000 m avstånd till stamnätets närmaste kopplingspunkt under normala förhållanden.

Tilläggsavgift kan begäras för
a) avstånd över 2000 m
b) om kabel dras genom skogsmark, vattendrag, berg (sprängning eller luftledning)
c) om marklov inte erhålls den kortaste vägen
d) om det inte finns tillräckligt många anslutningar på linjen

 

Månadsavgifter

En grundavgift och en användningsavgift uppbärs månatligen då förbindelsen blivit kopplad. I driftsavgiften ingår Internet-kontakt 200 Mbit/s i båda riktningarna.

Månatlig Grundavgift 23,56 € / månad (inkl. moms 24 %), betalas av alla som har kopplingsdosa installerad
Månadsavgift för användandet 24,80 € / månad (inkl. moms 24 %)

 

Hyresabonnemang

Andelslaget Optowest erbjuder även hyresabonnemang på vissa adresser inom de utbyggda områden. I hyresabonnemanget ingår ingen fiberanslutningsavgift men abonnenten betalar en inkopplingsavgift på 350 €  samt en månadsavgift 89 €/månad för en 200/200 Mbits dataförbindelse i 24 månaders tid. Priserna inkluderar moms 24 %. KabelTV-tjänst kan beställas från Karis Telefon. KabelTV-leverantören prissätter sina tjänster separat. Hyresabonnemanget är tidsbundet och kan förnyas. Om du är intresserad av ett hyresabonnemang så kontakta oss på info@optowest.fi eller ring 040 554 6845 eller 045  874 9445.

I inkopplingsavgiften ingår kabeldragning till tomtgränsen (fastighetsgränsen eller inom fastigheten vid kopplingspunkt på byanätet, extra längd kabel som räcker fram till anslutningspunkten i ditt hus, installation och en  kopplingsdosa för dubbelriktad bredbandsförbindelse och en linje för kabelTV. Ändutrustning ingår inte. Ändutrustningen är beroenda av önskade tjänster, uppskattat pris ca. 150 €. Abonnenten ansvarar och betalar för kabeldragningen på sin egen tomt samt att jordning av fiberkabel och kopplingsdosan.

 

Prislista för tjänster


Karis Telefon erbjuder tidsenliga nättjänster och kabel-TV. Se Karis Telefons prislista www.karistelefon.fi*)

KabelTV kan beställas från Karis Telefon då kopplingsdosan är installerad (fiberanslutningens grundavgift betalas). KabelTV -leverantören prissätter sina tjänster separat.

 

Övrigt*) Vid återbetalning av fiberanslutningsavgiften uppbärs en avgift som specificeras från fall till fall.

Frivillig frånkoppling av dataförbindelsen t.ex under vinterhalvåret 43,40 € (inkl 24 % moms). Tillbakakoppling för frivillig frånkoppling av dataförbindelse kostnadsfritt.

Påkoppling av avstängd förbindelse 99,20 € (inkl. 24 % moms)

 

 

Avtalsvillkor och andelslagets stadgar

OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILKOR_2012_01_01
ANDELSLAGET OPTOWESTS STADGAR3,1 Mbit

 

Produker för grossister och kabelvisningar

Prislista för grossistprodukter_2014_01_01

Kaapelinäyttö_hinnasto_Osuuskunta Optowest_2017_01_01

Tfn: 045 874 9445
E-post: info@optowest.fi
Adress: Sockenvägen 18, 10520 Tenala

Projektchef: Yngve Källberg - 040 554 6845
Informatör: Bernhard Lundström - 0400 471 810
Styrelseordförande: Guy Källberg - 0400 482 182

© OPTOWEST 2012. Terms of Use. Created by MR MEDIA