Aktuellt:

Andelslaget Optowest klassificeras som AA+

31.3.2020 Andelslaget Optowest har klassificeras enligt Suomen Asiakastieto Oy som AA+, vilket är den högsta klassificeringen för företag med omsättning under 200 000 €. Endast 13 % av Finlands företag hör till AA+ eller AAA.

Kabelbrottet på Skallbölevägen är reparerat

10.2.2020 kl 20 Kabelbrottet på Skallbölevägen är nu reparerat och förbindelserna fungerar igen.

Avbrott i datatrafiken på Skallbölevägen och Hästhagavägen

9.2.2020 kl 12 Andelslaget Optowest meddelar att det förekommer ett avbrott i datatrafiken på Skallbölevägen och Hästhagavägen pga ett kabelbroppt. Vi försöker åtgärda felet så fort som möjligt. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

 

Informationstillfälle för medlemmar 27.1

Andelslaget Optowest håller ett informationstillfälle för sina medlemmar måndagen 27.1.2020 i Villa Vera, Bromarvvägen 1815, 10570 Bromarv

Information om fiber lördag 6.7 kl. 18

Andelslaget Optowest deltar i Öby sommarfest och ger information utbyggnad till Öby. Informationstillfället hålls lördagen 6.7 kl 18 på Basabölevägen 5.

Reparationsarbete 7.5 kl 8 – 16

Andelslaget Optowest utför reparationsarbete på fibernätet (reparation av kabelskada på stamlinjen) tisdagen 7.5 kl. 8 – 16. Både dataförbindelsen och kabelTV-förbindelsen kommer att vara bruten delvis under dagen i Bromarv kyrkby och Bromarvvägen.  Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet

Felet avhjälpt i Bromarv centralen 15.12

15.12.2018 kl 13 . Det tekniska felet i Bromarv centralen är avhjälpt och dataförbindelserna fungerar igen.

Avbrott i datatrafiken i Bromarv 15.12

15.12.2018 kl 12 Andelslaget Optowest meddelar att det förekommer ett avbrott i datatrafiken i Bromarv pga.  ett. tekniskt fel. Vi försöker åtgärda felet så fort som möjligt. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Andelsstämma 18.12.2018

Andelslaget Optowest håller andelstämma tisdagen 18.12.2016 kl 18 på Malmåsa, Nitlaxvägen 12, 10600 Ekenäs.

Strategi för digital infrastruktur

2.10.2018 Kommunikationsministeriet har publicerat Strategi för digital infrastruktur.

KUNGÖRELSE

Andelslaget Optowest planerar att förverkliga ett optiskt fibernät i Långstand i Raseborgs kommun. Karta över området. Andelslaget Optowest har anhållit om offentligt finansiering för projektet via NTM-centralen i Nyland, som fordrar offentlig kungörelse om byanätverksprojekt de stöder. Genom den officiella kungörelsen utreds om det inom tre(3) år från kungörelsedagen kommer att på kommersiella villkor att byggas motsvarande infrastrukturinom området. Svar på kungörelsen kan ges av en offentlig eller en privat aktör även som av en privatperson.  

Möjliga skriftliga svar på denna offentliga kungörelse kan skickas till Andelslaget Optowest senast 7.7.2017 kl 16.00 antingen per brev till Andelslaget Optowest, c/o Papper&Hus Ab, PB 50, 10601 Ekenäs eller per e-post till info@optowest.fi. I svaret bör det specificeras men vilken tidtabell svararen ämnar bygga fibernätverk och på vilket område samt svararens kontaktuppgifter.

Tilläggsuppgifter:
Andelslaget Optowest
Yngve Källberg, 040 554 6845,
yngve.kallberg@optowest.fi
NTM-centralen
Juha Mäkinen, 040 550 3254,
juha-k.makinen@ely-keskus.fi

Icke-återbetalningsbara fiberanslutningar och hyresabonnemang

Icke-återbetalningsbara fiberanslutningar till ett förmånligare pris

Andelslaget Optowest erbjuder icke-återbetalningsbara men överföringsbara fiberanslutningar på utbyggda områden. Kontakta Optowest på info@optowest.fi eller ring 040 554 6845 eller 045  874 9445 och kontrollera om du har möjlighet till en sådan fiberanslutning. Tilläggsuppgifter och pris hittar du under fliken Prislista

Hyresabonnemang

Andelslaget Optowest erbjuder även hyresabonnemang på utbyggda områden. I hyresabonnemanget ingår ingen fiberanslutningsavgift men abonnenten betalar en inkopplingsavgift samt en månadsavgift för en bestämd tidsperiod. Om du är intresserad av ett hyresabonnemang så kontakta oss på info@optowest.fi eller ring 040 554 6845 eller 045  874 9445.

Mera information om i fliken Prislista

ANMÄL INTRESSE FÖR FIBERANSLUTNING

Meddela ditt intresse genom att skicka ett

e-postmeddelande till info@optowest.fi eller ring

045 874 9445

Berätta vem du är, var du bor eller har ditt fritidshus, ditt telefonnummer och din e-postadress.

Fiberdagen 2014

Lokala Karis Telefon Ab och Andelslaget Optowest firar ”Ge mig fiber-dagen”, den internationella Gimme Fibre Day, tisdagen den 4.11.

FTTH Council Europe lanserade Gimme Fibre Day för att fira och lyfta fram den fasta fiberförbindelsen till hem, företag och samfund som den enda tillräckliga och framtidssäkra bredbandslösningen. Goda och effektiva kommunikationer är en grundförutsättning för en gynnsam och konkurrenskraftig samhällsutveckling.

I västra Nyland är det för tillfället två aktörer,  Karis Telefon Ab och det i Tenala och Bromarv verkande  Andelslaget Optowest som gör långsiktiga fiberinvesteringar i det fasta nätet. Investeringarna är kapitalkrävande och utmanande med långa återbetalningstider vilket inte tilltalar de stora börsoperatörerna. 

Karis Telefons och Optowests gemensamma satsningar på fiber i kombination med att en glädjande stor andel av hushållen redan nu tagit i bruk en fiberanslutning, gör att Västnyland hör till de ledande fiberregionerna i landet. Vart fjärde hushåll  i bostadsbolag och egnahem  är redan anslutna till fiber, vilket gör att Västnyland avvikande från många andra regioner i landet håller sig på nordisk fiberanslutningsnivå.

Fast fiberuppkoppling sköter det stora informationsflödet

Privata hushålls kommunikationsbehov ökar ständigt i en accelererande takt gällande såväl kapacitetsbehovet som kravet på informationsöverföringens jämna kvalitet. TV tittandet flyttar till nätet och blir oberoende av fasta sändningstider. Den rasande utvecklingen av speciellt TV apparater gör att bildskärmarna blir större och allt skarpare,  möjliggörande bl.a. tredimensionellt TV tittande. Övergången från standard bildkvalitet till högupplösning går nu vidare till väggstora TV apparater med en bildskärpa motsvarande 4 gånger HD-kvalitet,  så kallade  4K TV apparater som redan säljs i våra butiker. Denna utveckling med stigande överföringskrav kräver en stor och jämn informationsöverföringsförmåga vilket är möjligt via en fast uppkopplad fiberförbindelse.

Fasta fiberförbindelser öppnar även nya möjligheter till videoöverföring av hög kvalitet inom socialsektorn.

Mobil anslutning behöver fiber.

Att ställa mobilt och fast bredband mot varandra är en allmänt utbredd missuppfattning.  Man kan tänka sig att fast bredband, fibern  utgör rotsystemet, medan mobilt bredband är en del av växtligheten i form av radiostationer anslutna till fibernätet.

Experterna är ense om att det mobila radionätet, för att klara det stigande  överföringsbehovet, måste utökas så, att avståndet mellan användare och radiomast så småningom kan krympas till endast några tiotals meter. Och varje ny radiomast skall så klart kopplas till fiber. Detta är inte i långa loppet ekonomiskt  möjligt genom att placera  allt flera master i terrängen utan kommer att förverkligas genom att låta hemmets fiberanslutna trådlösa WLAN-modem samverka med utemasterna. Denna utveckling ser vi redan när smarttelefonen automatiskt växlar från 3G till det trådlösa inomhusnätet.  Här är varje hushåll sin egen lyckas smed. Väljer man att investera i en  egen fiber till hemmet kombinerad med en trådlös WLAN-station,  vilket ger hemmet en egen nästan obegränsad överföringskapacitet och stabilitet. Eller nöjer man sig med en lättare lösning och kör radiotrafiken genom fönstret till närmaste mast och delar på en varierande förbindelsekapacitet beroende på hur många användare som just då råkar vara anslutna till utemasten.

 

 

Tilläggsinformation:

www.gimmefibre.fi / www.gimmefibre.eu

Guy Källberg, styrelsens ordförande, Andelslaget Optowest, tel. 0400 482 182

Jonna Kankaanpää, försäljnings- och marknadsföringschef, Karis Telefon Ab, tel. 044 744 4690

Henrik Ekblom, verkställande direktör, Karis Telefon Ab, tel. 044 744 0420

PRISET PÅ UTBYGGDA OMRÅDEN STIGER 1.11.2014

De som inte beställt sin fiberanslutning på utbyggt område före 1.11 räknar vi med att slutgiltigt tackat nej till bredbandsstödet på 1000-tals euro.

Stödet håller fiberpriset nere ännu oktober 2014. Därefter gäller marknadspriset 5 000€ för fiberanslutningen. Alla som bor på området där fibern nu är nergrävd har ännu en sista chans till stödpengarna. Över 200 har redan tagit del av denna speciella form av “skatteåterbäring”.

Sist och slutligen har det ganska lite att göra med om man idag behöver fiber eller inte. Det handlar mer om att ta emot ett samhällsstöd som bl.a.

Kort sagt: Höjer livskvaliteten här i trakten

Jo, vi vet att vi tjatar.
Men det är så tråkigt om nån faktiskt räknar med att ta fiber senare nån gång och hamnar ut för marknadspriset. Bara för att vi inte var tillräckligt tydliga nu.

Samma prishöjning finns också hos andra som fått stöd, t.ex. här:

Kymijoen kyläkuitu

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta

INFORMATÖRER OCH MARKNADSFÖRARE

Andelslaget Optowest söker flera informatörer och marknadsförare av abonnemang till det optiska fibernätet. Arbetet är ett kort deltidsjobb på ca 1 månad och slutar 31.10.2014. Arbetets ersättning är timbaserat och med god provision. Kilometerersättning betalas enligt skatteverkets tariffer. Arbetet kan utföras även på kvällar och veckoslut som biinkomstkälla.

Vi värdesätter:
– en positiv attityd och vilja att marknadsföra
– färdighet att betjäna kunder både på finska och svenska
– att du känner till marknadsföringsområdet
– att du har en egen bil

Arbetet består av att informera och marknadsföra fiberanslutningar i by-samhällen i Tenala och Bromarv i Raseborgs kommun. Andelslagets kontor finns i Tenala. Till uppgiften hör att kontakta hushåll och göra aktiv marknadsföring både per telefon och genom besök hos kunder. Arbetet sker främst på kvällar.

Vi erbjuder dig ett kort arbetstillfälle, där du också rör dig på fältet och träffar kunder.

Kontakta projektchef Yngve Källberg på telefon 040 554 6845 eller per e-post info@optowest.fi

 

 

MARKNADSFÖRINGSKAMPANJ

Andelslaget genomför en kampanj för att informera att fastighetsägare på utbyggda områden ännu har en möjlighet att ansluta sig till det optiska fibernätverket för ett förmånligt pris. Fiberanslutningspriset stiger markant fr.o.m 1.11.2014. Kampanjen riktar sig även till hushåll på områden som är under planering. Visat intresse för optisk fiber är avgörande för vilket område som står i tur att byggas ut. Anmälningen av intresse kan göras via denna länk .

Alla i området har blivit tilldelade broschyrer och kontaktblanketter. Reklamskyltar är uppsatta längs med vägarna. Dessutom gör sig Optowest synlig på marknadsdagar med eget informationsstånd med egen flagga. Se bild intill.

Fibernedläggning i Ingvalsby

Arbetet med att lägga ner fiber i Ingvalsby och Prästkulla området är i full gång. Här är några bilder från ögonblicket då Berndt Franzén får sin huskabel plöjd till hemknuten.

   

ÄNDUTRUSTNING

Andelslaget rekommenderar som ändutrustning Inteno FG500 Gigabit Fiber Gateway eller Inteno XG6846 Managed Ethernet Switch. Abonnenten svarar själv för anskaffningen av den. Utrustningen kan köpas hos EKM Service, Drottninggatan 13 i Ekenäs eller hos Karis Telefons betjäningspunkt, tfn. 019 278 480, Grönalundsgatan 7, Ekenäs.

På EKM Services hemsida har finns information och beställningformulär. Adressen är  http://www.ekm.fi/se/tjanster/internet/optowest. Om du köper din utrustning från någon annan bör du veta vilken SFP-modul som är anpassad till din anslutning.

För KabelTV krävs en extra modul som kopplas till ändutrustningen och att någon montör kommer på plats och gör kopplingen. Om du har enbart internet så kan du koppla kablarna själv. Den blåa kontakten är för data (internet) och gröna kontakten för kabelTV. Undvik att dra ut och in ljuskabeln flera gånger. Lämpliga kablar får du även från EKM Service eller Karis Telefon. Ändutrustningen känner själv sina inställningar. Titta absolut inte in i kabeländan eller känn på ändan med fingret. Ljuset i fibern skadar ögonen.  Montören kan också koppla in ändutrustningen om den finns tillgänglig då de installerar kopplingsdosan.

FG500 Gigabit Fiber Gateway

http://www.inteno.se/store/tabid/141/categoryid/130/productid/717/default.aspx

Inteno XG6846 Managed Ethernet Switch

http://www.inteno.se/store/tabid/141/categoryid/130/productid/723/default.aspx

 

 

 

UPPHANDLINGSBESLUT

DELGIVNING AV UPPHANDLINGSBESLUT                                                              19.7.2013                                      

Andelslaget Optowests styrelse har 18.7.2013 sammanträtt och valt för upphandlingen ” Kyläviestintäverkko / Byakommunikationsnät (Ingvalsby-Prästkulla))” leverantörer för markarbeten och fiberkablar. Som leverantör för markarbeten har valts TLT-Connection Oy och för fiberkablar Nestor Cables Oy.

Andelslaget Optowest tackar alla som lämnat offerter och önskar en trevlig sommar.

Tfn: 045 874 9445
E-post: info@optowest.fi
Adress: c/o Papper&Hus Ab, PB50, 10601 Ekenäs

Projektchef: Yngve Källberg - 040 554 6845
Help desk: - 045 874 9445
Styrelseordförande: Sten Öhman - 044 253 0464

© OPTOWEST 2012. Terms of Use. Created by MR MEDIA