Aktuellt:

Anbudsförfrågan

1.5.2023 Andelslaget Optowest begär om anbud för svetsningsarbeten i byanätverk i Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Länk till anbudsförfrågan.

Bli medlem och beställ fiberanslutning

5.9.2022 Det går ännu att beställa fiberanslutning flr utbyggnaden i Orvalx, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Gå till blanketten här

Störning i Ingvalsby-området

30.8.2022 kl 9:00 Det förekommer störning i teletrafiken i Ingvalsby Vi utreder felet och beklagar för eventuella olägenheter.

Eventuellt avbrott i Ingvalsby 29.8

29.8.2022 Caruna har meddelat om elavbrott i Ingvalsby p.g.a. byggandet av elnätet måndagen 29.8 kl 13:00 – 14:30. Eventuella kortare avbrott i teletrafiken kan förekomma under den här tiden. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Eventuellt kort avbrott i teletrafiken 9.8 kl 9:30-11:00

6.8.2022 Caruna har meddelat om elavbrott p.g.a. byggandet av elnätet tisdagen 9.8 kl 9:30 – 11:00. Eventuella kortare avbrott i teletrafiken kan förekomma under den här tiden. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Servicearbeten 20.6 kl 14-16 och 21.6. kl 12-14.

Optowest utför servicearbeten i nätet måndagen 20.6 klockan 14-16 och tisdagen 21.6. kl 12-14. Kortare avbrott kan förekomma under den här tiden.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra.

Projektchef

29.3.2022 Andelslaget Optowest söker en projektchef med uppgift att förverkliga utbyggnaden av fibernätverket och att sköta övrig administration inom andelslaget. Se annons

Stöd för utbyggnad av fibernätet.

29.3.2022 Andelslaget Optowest har blivit beviljat offentligt stöd från medel ur EU:s återhämtningsfond för utbyggnad av fibernätverket till Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna (se karta).

Andelsstämma 19.12.2021

Andelslaget Optowest håller andelstämma söndagen 19.12.2021 kl 17 på Malmåsa, Nitlaxvägen 12, 10600 Ekenäs.

Ansökan om offentligt störd inlämnat

12.10.2021 Andelslaget Optowest har lämnat in stödansökan för utbyggnad till Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Läs Mera

PRISLISTA

Andelslaget Optowests prislista

.

Medlemskap i Andelslaget Optowest
.

Andel för medlemskap, teckningspris 200 € vilket är samma som det nominella värdet på andelen.

Medlem bör ta minst en (1) andel i andelslaget samt en (1) andel för varje fiberanslutning. Andelens nominella värde (andelsinsats) är 200 €

Fiberanslutning

.

Alternativ 1) Andel för fiberanslutning, teckningspris 3150 €, varav nominellt värde 200 €. Kräver medlemskap i andelslaget. På andelar i andelslaget tillkommer ingen moms. Extra debitering för kostnader som uppstår om fiberanslutningen byggs efter att stamlinjen är byggd.*)  

.

Alternativ 2) Icke-återbetalningsbar men överföringsbar fiberanslutning på utbyggda områden där det är möjligt att få en fiberanslutning (adressen bör bekräftas), moms belagd fiberanslutning. Pris utan moms 3000 €, med 24 % moms 3720 €. Extra debitering för kostnader som uppstår om fiberanslutningen byggs efter att stamlinjen är byggd.

.

Alternativ 3) Vattenandelslag och byasamhällen, som deltar i byggandet av fibernätverket. Erbjudande på fiberanslutningsavgiften från fall till fall enligt abonnentantalet och synergifördelar. 

.

I fiberanslutningen ingår kabeldragning till tomtgränsen (fastighetsgränsen eller inom fastigheten vid kopplingspunkt på byanätet, max. 150 m fågelvägen från huset), extra längd kabel som räcker fram till anslutningspunkten i ditt hus, installation av en  kopplingsdosa för dubbelriktad bredbandsförbindelse och en linje för kabelTV. Ändutrustning ingår inte. Ändutrustningen är beroenda av önskade tjänster, uppskattat pris ca. 200 €. Abonnenten ansvarar och betalar för kabeldragningen på sin egen tomt samt att jordning av fiberkabel och kopplingsdosan. Fiberanslutningen är knuten till ett förbrukningsställe och kan inte överföras till ett annat.

Priserna för normala  fiberanslutningarna gäller för max. 2000 m avstånd till stamnätets närmaste kopplingspunkt under normala förhållanden. 

Tilläggsavgift kan begäras för
a) avstånd över 2000 m
b) om kabel dras genom skogsmark, vattendrag, berg (sprängning eller luftledning)
c) om marklov inte erhålls den kortaste vägen
d) om det inte finns tillräckligt många anslutningar på linjen, uppskattad kostnad för nedläggning av enskilld abonnentkabel 18 €/m  (moms 24 %).

 

Månadsavgifter (andelslagsmedlemmar)

En grundavgift och en användningsavgift uppbärs månatligen då förbindelsen blivit kopplad. I användningsavgiften ingår Internet-kontakt 200 Mbit/s i båda riktningarna.

Månatlig Grundavgift 29,76 € / månad (inkl. moms 24 %), betalas av alla som har kopplingsdosa installerad
Månadsavgift för användandet av Internet 24,80 € / månad (inkl. moms 24 %)

Frivillig temporär frånkoppling av dataförbindelsen (Internet) t.ex. under vinterhalvåret 55,60 € (inkl 24 % moms). Under temporära avstängningstiden debiteras grundavgiften. Tillbakakoppling för temporär frånkoppling av dataförbindelse kostnadsfritt.

Månadsavgifter (icke-medlemmar)

Månatlig Grundavgift 29,76 € / månad (inkl. moms 24 %)
Månadsavgift för Internet 24,80 € / månad (inkl. moms 24 %) 200/200 Mbit/s

Frivillig temporär frånkoppling av dataförbindelsen (Internet) t.ex. under vinterhalvåret 55,60 € (inkl 24 % moms.). Under temporära avstängningstiden debiteras grundavgiften. Tillbakakoppling för temporär frånkoppling av dataförbindelse kostnadsfritt.

Hyresabonnemang

Andelslaget Optowest erbjuder även hyresabonnemang (Internet) på vissa adresser inom de utbyggda område. Hyresabonnemanget är tidsbundet 24 månader, och förnyas om det inte sägs upp före avtalstidens slut.  Hyresabonnemanget kan inte överföras till annat förbrukningsställe eller till annan person
.
Start/inkopplingsavgift 620 €
Månadsavgift 96,50 €/månad 100/100 Mbits.
Ändutrustning (modem) ingår inte i hyresabonnemanget. Hyrning av ändutrustning 12 €/mån
Signalöverföring för KabelTV 3,10 €/mån
Priserna inkluderar moms 24 %.
.

KabelTV-tjänster kan beställas från Karis Telefon. KabelTV-leverantören prissätter sina tjänster separat.
Om du är intresserad av ett hyresabonnemang så kontakta oss på info@optowest.fi eller ring 040 554 6845.
.

Abonnenten ansvarar och betalar för kabeldragningen på sin egen tomt samt att jordning av fiberkabel och kopplingsdosan.

Prislista för tjänster

KabelTV kan beställas från Karis Telefon då kopplingsdosan är installerad (fiberanslutningens grundavgift betalas). KabelTV -leverantören prissätter sina tjänster separat.

Kabel-TV signalöverföringen ingår i grundavgiften som medlemmarna betalar. Av icke-medlemmar, som inte betalar grundavgift debiteras 3,10 €/mån (inkl. 24 % moms) för Kabel-TV signalöveräringen i Optowests nät. Kabel-TV kräver en fiberanslutning.

Övriga avgifter

*) Vid återbetalning av andelar uppbärs en avgift för ifrågavarande typ av andel.
Uppsägningsavgift vid uppsägning av fiberanslutning, inkl. bl.a. nedmontering, 2315 € + moms 24 % = 2870,60 €. Maximalt det belopp som kan återbetalas. Gäller inte kunder med moms-beskattad fiberanslutning.
.
Påkoppling av avstängd förbindelse 99,20 € (inkl. 24 % moms), Gäller för medlemmar som betalar grundavgift
.
Installationsavgift för ny eller avstängd (permanent) förbindelse, icke-medlemmar: 390 € (inkl. 24 % moms)
.
Faktureringsavgift 7 €/faktura (inkl. 24 % moms). Faktura som e-faktura kostnadsfritt
.

Prislista för kabeldragning _ Kaapelinvedon hinnasto_2021_09_01.

Avtalsvillkor och andelslagets stadgar

OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER_2021-06-15

OPTOWESTS SPECIALVILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING_2021-06-15

OPTOWESTS TJÄNSTESPECIFIKA AVTALSVILLKOR_2021-06-15

STADGAR FÖR ANDELSLAGET OPTOWEST

Produker för grossister och kabelvisningar

Prislista för grossistprodukter_2020_09_01

Kaapelinäyttö_hinnasto_Osuuskunta Optowest_2017_05_01

Tfn: 045 874 9445
E-post: info@optowest.fi
Adress: c/o Papper&Hus Ab, PB50, 10601 Ekenäs

Papper&Hus: - 019 232 800
Help desk: - 045 874 9445
Disponent: -

© OPTOWEST 2012. Terms of Use. Created by MR MEDIA