Aktuellt:

Andelslaget Optowest klassificeras som AA+

31.3.2020 Andelslaget Optowest har klassificeras enligt Suomen Asiakastieto Oy som AA+, vilket är den högsta klassificeringen för företag med omsättning under 200 000 €. Endast 13 % av Finlands företag hör till AA+ eller AAA.

Kabelbrottet på Skallbölevägen är reparerat

10.2.2020 kl 20 Kabelbrottet på Skallbölevägen är nu reparerat och förbindelserna fungerar igen.

Avbrott i datatrafiken på Skallbölevägen och Hästhagavägen

9.2.2020 kl 12 Andelslaget Optowest meddelar att det förekommer ett avbrott i datatrafiken på Skallbölevägen och Hästhagavägen pga ett kabelbroppt. Vi försöker åtgärda felet så fort som möjligt. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

 

Informationstillfälle för medlemmar 27.1

Andelslaget Optowest håller ett informationstillfälle för sina medlemmar måndagen 27.1.2020 i Villa Vera, Bromarvvägen 1815, 10570 Bromarv

Information om fiber lördag 6.7 kl. 18

Andelslaget Optowest deltar i Öby sommarfest och ger information utbyggnad till Öby. Informationstillfället hålls lördagen 6.7 kl 18 på Basabölevägen 5.

Reparationsarbete 7.5 kl 8 – 16

Andelslaget Optowest utför reparationsarbete på fibernätet (reparation av kabelskada på stamlinjen) tisdagen 7.5 kl. 8 – 16. Både dataförbindelsen och kabelTV-förbindelsen kommer att vara bruten delvis under dagen i Bromarv kyrkby och Bromarvvägen.  Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet

Felet avhjälpt i Bromarv centralen 15.12

15.12.2018 kl 13 . Det tekniska felet i Bromarv centralen är avhjälpt och dataförbindelserna fungerar igen.

Avbrott i datatrafiken i Bromarv 15.12

15.12.2018 kl 12 Andelslaget Optowest meddelar att det förekommer ett avbrott i datatrafiken i Bromarv pga.  ett. tekniskt fel. Vi försöker åtgärda felet så fort som möjligt. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Andelsstämma 18.12.2018

Andelslaget Optowest håller andelstämma tisdagen 18.12.2016 kl 18 på Malmåsa, Nitlaxvägen 12, 10600 Ekenäs.

Strategi för digital infrastruktur

2.10.2018 Kommunikationsministeriet har publicerat Strategi för digital infrastruktur.

PRISLISTA

Andelslaget Optowests prislista

.

Medlemskap i Andelslaget Optowest
.

Andel för medlemskap, teckningspris 200 € vilket är samma som det nominella värdet på andelen.

Medlem bör ta minst en (1) andel i andelslaget samt en (1) andel för varje fiberanslutning. Andelens nominella värde (andelsinsats) är 200 €

Fiberanslutning

.

Alternativ 1) Andel för fiberanslutning, teckningspris 3150 €, varav nominellt värde 200 €. Kräver medlemskap i andelslaget. På andelar i andelslaget tillkommer ingen moms. Extra debitering för kostnader som uppstår om fiberanslutningen byggs efter att stamlinjen är byggd.  

.

Alternativ 2) Icke-återbetalningsbar men överföringsbar fiberanslutning på utbyggda områden där det är möjligt att få en fiberanslutning (adressen bör bekräftas), moms belagd fiberanslutning. Pris utan moms 3000 €, med 24 % moms 3720 €. Extra debitering för kostnader som uppstår om fiberanslutningen byggs efter att stamlinjen är byggd.

.

Alternativ 3) Vattenandelslag och byasamhällen, som deltar i byggandet av fibernätverket. Erbjudande på fiberanslutningsavgiften från fall till fall enligt abonnentantalet och synergifördelar. 

.

I fiberanslutningen ingår kabeldragning till tomtgränsen (fastighetsgränsen eller inom fastigheten vid kopplingspunkt på byanätet, max. 150 m fågelvägen från huset), extra längd kabel som räcker fram till anslutningspunkten i ditt hus, installation av en  kopplingsdosa för dubbelriktad bredbandsförbindelse och en linje för kabelTV. Ändutrustning ingår inte. Ändutrustningen är beroenda av önskade tjänster, uppskattat pris ca. 200 €. Abonnenten ansvarar och betalar för kabeldragningen på sin egen tomt samt att jordning av fiberkabel och kopplingsdosan. Fiberanslutningen är knuten till ett förbrukningsställe och kan inte överföras till ett annat.

Priserna för normala  fiberanslutningarna gäller för max. 2000 m avstånd till stamnätets närmaste kopplingspunkt under normala förhållanden. 

Tilläggsavgift kan begäras för
a) avstånd över 2000 m
b) om kabel dras genom skogsmark, vattendrag, berg (sprängning eller luftledning)
c) om marklov inte erhålls den kortaste vägen
d) om det inte finns tillräckligt många anslutningar på linjen, uppskattad kostnad för nedläggning av enskilld abonnentkabel 18 €/m  (moms 24 %).

 

Månadsavgifter (andelslagsmedlemmar)

En grundavgift och en användningsavgift uppbärs månatligen då förbindelsen blivit kopplad. I användningsavgiften ingår Internet-kontakt 200 Mbit/s i båda riktningarna.

Månatlig Grundavgift 29,76 € / månad (inkl. moms 24 %), betalas av alla som har kopplingsdosa installerad
Månadsavgift för användandet av Internet 24,80 € / månad (inkl. moms 24 %)

Frivillig temporär frånkoppling av dataförbindelsen (Internet) t.ex. under vinterhalvåret 55,60 € (inkl 24 % moms). Under temporära avstängningstiden debiteras grundavgiften. Tillbakakoppling för temporär frånkoppling av dataförbindelse kostnadsfritt.

 

Månadsavgifter (icke-medlemmar)

Månatlig Grundavgift 29,76 € / månad (inkl. moms 24 %)
Månadsavgift för Internet 24,80 € / månad (inkl. moms 24 %) 200/200 Mbit/s

Frivillig temporär frånkoppling av dataförbindelsen (Internet) t.ex. under vinterhalvåret 55,60 € (inkl 24 % moms.). Under temporära avstängningstiden debiteras grundavgiften. Tillbakakoppling för temporär frånkoppling av dataförbindelse kostnadsfritt.

 

Hyresabonnemang

Andelslaget Optowest erbjuder även hyresabonnemang (Internet) på vissa adresser inom de utbyggda område. Hyresabonnemanget är tidsbundet 24 månader, och förnyas om det inte sägs upp före avtalstidens slut.  Hyresabonnemanget kan inte överföras till annat förbrukningsställe eller till annan person
.
Start/inkopplingsavgift 620 €
Månadsavgift 96,50 €/månad 100/100 Mbits.
Ändutrustning (modem) ingår inte i hyresabonnemanget. Hyrning av ändutrustning 12 €/mån
Signalöverföring för KabelTV 3,10 €/mån
Priserna inkluderar moms 24 %.
.

KabelTV-tjänster kan beställas från Karis Telefon. KabelTV-leverantören prissätter sina tjänster separat.
Om du är intresserad av ett hyresabonnemang så kontakta oss på info@optowest.fi eller ring 040 554 6845.
.

Abonnenten ansvarar och betalar för kabeldragningen på sin egen tomt samt att jordning av fiberkabel och kopplingsdosan.

 

Prislista för tjänster

KabelTV kan beställas från Karis Telefon då kopplingsdosan är installerad (fiberanslutningens grundavgift betalas). KabelTV -leverantören prissätter sina tjänster separat.

Kabel-TV signalöverföringen ingår i grundavgiften som medlemmarna betalar. Av icke-medlemmar, som inte betalar grundavgift debiteras 3,10 €/mån (inkl. 24 % moms) för Kabel-TV signalöveräringen i Optowests nät. Kabel-TV kräver en fiberanslutning.

Övriga avgifter

*) Vid återbetalning av andelar uppbärs en avgift som specificeras specifikt för ifrågavarande andel.

Påkoppling av avstängd förbindelse 99,20 € (inkl. 24 % moms), Gäller för medlemmar som betalar grundavgift

Installationsavgift för ny eller avstängd (permanent) förbindelse, icke-medlemmar: 390 € (inkl. 24 % moms)

Faktureringsavgift 7 €/faktura (inkl. 24 % moms). Faktura som e-faktura kostnadsfritt

 

 

Avtalsvillkor och andelslagets stadgar

OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILKOR_2012_01_01

STADGAR FÖR ANDELSLAGET OPTOWEST

 

Produker för grossister och kabelvisningar

Prislista för grossistprodukter_2014_01_01

Kaapelinäyttö_hinnasto_Osuuskunta Optowest_2017_05_01

Tfn: 045 874 9445
E-post: info@optowest.fi
Adress: c/o Papper&Hus Ab, PB50, 10601 Ekenäs

Projektchef: Yngve Källberg - 040 554 6845
Help desk: - 045 874 9445
Styrelseordförande: Sten Öhman - 044 253 0464

© OPTOWEST 2012. Terms of Use. Created by MR MEDIA