Aktuellt:

Andelslaget Optowest klassificeras som AA+

31.3.2020 Andelslaget Optowest har klassificeras enligt Suomen Asiakastieto Oy som AA+, vilket är den högsta klassificeringen för företag med omsättning under 200 000 €. Endast 13 % av Finlands företag hör till AA+ eller AAA.

Kabelbrottet på Skallbölevägen är reparerat

10.2.2020 kl 20 Kabelbrottet på Skallbölevägen är nu reparerat och förbindelserna fungerar igen.

Avbrott i datatrafiken på Skallbölevägen och Hästhagavägen

9.2.2020 kl 12 Andelslaget Optowest meddelar att det förekommer ett avbrott i datatrafiken på Skallbölevägen och Hästhagavägen pga ett kabelbroppt. Vi försöker åtgärda felet så fort som möjligt. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

 

Informationstillfälle för medlemmar 27.1

Andelslaget Optowest håller ett informationstillfälle för sina medlemmar måndagen 27.1.2020 i Villa Vera, Bromarvvägen 1815, 10570 Bromarv

Information om fiber lördag 6.7 kl. 18

Andelslaget Optowest deltar i Öby sommarfest och ger information utbyggnad till Öby. Informationstillfället hålls lördagen 6.7 kl 18 på Basabölevägen 5.

Reparationsarbete 7.5 kl 8 – 16

Andelslaget Optowest utför reparationsarbete på fibernätet (reparation av kabelskada på stamlinjen) tisdagen 7.5 kl. 8 – 16. Både dataförbindelsen och kabelTV-förbindelsen kommer att vara bruten delvis under dagen i Bromarv kyrkby och Bromarvvägen.  Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet

Felet avhjälpt i Bromarv centralen 15.12

15.12.2018 kl 13 . Det tekniska felet i Bromarv centralen är avhjälpt och dataförbindelserna fungerar igen.

Avbrott i datatrafiken i Bromarv 15.12

15.12.2018 kl 12 Andelslaget Optowest meddelar att det förekommer ett avbrott i datatrafiken i Bromarv pga.  ett. tekniskt fel. Vi försöker åtgärda felet så fort som möjligt. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Andelsstämma 18.12.2018

Andelslaget Optowest håller andelstämma tisdagen 18.12.2016 kl 18 på Malmåsa, Nitlaxvägen 12, 10600 Ekenäs.

Strategi för digital infrastruktur

2.10.2018 Kommunikationsministeriet har publicerat Strategi för digital infrastruktur.

Kartor

PLANERADE NYA OMRÅDEN

Hela_området  Gröna linjer är klara, röda är planerade

 

AKTUELLT PLANERAT OMRÅDE FÖR UTBYGGNAD – LÅNGSTRAND

Långstrand_2017_Projektområde

Pargas central-Brutubölevägen-Hummeldalsvägen
Hummeldalsvägen-Vastersidsvägen-Långstrandsvägen
Långstrandsvägen-Kvarnbottenvägen
Långstrandsvägen-Djupdal

 

 

RILAX-VÄTTLAX-ORVLAX-PADVA

Orvlax
Vättlax
Bredvik
Rilax-Rekuby
Söderstrand-Grundsund
Notstrand-Västervik
Padva
Skata

 

VIMONBÖLE-ÖBY

Vimonböle
Öby

 

LÅNGSTRAND-HUMMELDAL-HEMDAL

Långstrand-Hummeldal

 

KÅRBÖLE-KORSUDDARNA-KÄGRA

Kårböle-Korsuddarna
Kägra-Knopkägra-Vitsand

 

HÖLKLÖT-SILLBÖLE-MALARBY-TROLLSHOVDA-KVIGOS

Sillböle-Hölklöt-Puontpyöli
Malarby-Trollshovda-Degergård
Kvigos

 

VÄSTRA TENALA

Stockudden-Vikstrand-Talludden

 

BERGBY

Bergby-Seuko

 

GENNARBY

Gennarby-Skallbölevägen

 

 

Kartorna uppdateras kontinuerligt då planeringen framskrider

 

TIDIGARE UTBYGGDA OMRÅDEN 2011-2014

Utbyggnaden av fibernätet påbörjades i Bromarv kyrkby sommaren 2011. Stamkabeln drogs från Tenala kyrkby till Bromarv kyrkby under 2012 och mellanliggande byanät byggdes ut samtidigt.

Följande utbyggnad skedde 2013  i Prästkulla, Romby, Ingvalsby, Karsby, Bondböle, Skinnarby, Hangist och Pargasön

Hela_området_2011-2014  Gröna linjer är klara, röda är planerade
Svedja-Pölckå
Krokby-Skallbolevägen
Finby gränd-Hangist
Prästkulla
Ingvalsby-Karsby
Ingvalsby-Bondböle
Gundby-Jordansby_Mälsarby
Pargas-Nitlax
Bromarvvägen Kalby-Tapels
Bromarvvägen Moderviken-Hällsängen
Bromarv kyrkby

 

 

 

 

 

 

Tfn: 045 874 9445
E-post: info@optowest.fi
Adress: c/o Papper&Hus Ab, PB50, 10601 Ekenäs

Projektchef: Yngve Källberg - 040 554 6845
Help desk: - 045 874 9445
Styrelseordförande: Sten Öhman - 044 253 0464

© OPTOWEST 2012. Terms of Use. Created by MR MEDIA