Aktuellt:

Optowest höll info-möte i Villa Vera söndagen den 4.2.2024

Till kännedom. Optowest är nu på slutrakan med att kunna ta emot fler fiberbeställningar (februari-mars 2024). Kabelnätet byggs under 2024. Endast de som gjort en beställning på projektområdet kommer att bli anslutna, resten på projektområdet kommer att bli utan fast dataförbindelse.

Läs mer …

Anbudsförfrågan

1.5.2023 Andelslaget Optowest begär om anbud för svetsningsarbeten i byanätverk i Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Länk ill anbudsförfrågan.

Bli medlem och beställ fiberanslutning

5.9.2022 Det går ännu att beställa fiberanslutning flr utbyggnaden i Orvalx, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Gå till blanketten här

Störning i Ingvalsby-området

30.8.2022 kl 9:00 Det förekommer störning i teletrafiken i Ingvalsby Vi utreder felet och beklagar för eventuella olägenheter.

Eventuellt avbrott i Ingvalsby 29.8

29.8.2022 Caruna har meddelat om elavbrott i Ingvalsby p.g.a. byggandet av elnätet måndagen 29.8 kl 13:00 – 14:30. Eventuella kortare avbrott i teletrafiken kan förekomma under den här tiden. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Eventuellt kort avbrott i teletrafiken 9.8 kl 9:30-11:00

6.8.2022 Caruna har meddelat om elavbrott p.g.a. byggandet av elnätet tisdagen 9.8 kl 9:30 – 11:00. Eventuella kortare avbrott i teletrafiken kan förekomma under den här tiden. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Servicearbeten 20.6 kl 14-16 och 21.6. kl 12-14.

Optowest utför servicearbeten i nätet måndagen 20.6 klockan 14-16 och tisdagen 21.6. kl 12-14. Kortare avbrott kan förekomma under den här tiden.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra.

Stöd för utbyggnad av fibernätet.

29.3.2022 Andelslaget Optowest har blivit beviljat offentligt stöd från medel ur EU:s återhämtningsfond för utbyggnad av fibernätverket till Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna (se karta).

Andelsstämma 19.12.2021

Andelslaget Optowest håller andelstämma söndagen 19.12.2021 kl 17 på Malmåsa, Nitlaxvägen 12, 10600 Ekenäs.

Ansökan om offentligt störd inlämnat

12.10.2021 Andelslaget Optowest har lämnat in stödansökan för utbyggnad till Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Läs Mera

Kartor

FIBERNÄTSOMRÅDEN

Hela nätet Gröna linjer är klara, röda är planerade

Byggda nätsträckor

INTRESSEKARTOR

Från intressekartorna kan man få en uppfattning om hur nära ett byggbeslut är. Byggbeslut görs först få 100 % av den egna finansieringen är klar. Ett  byggbeslut kräver ett offentligt stöd på 70 % samt att det har gjorts tillräckligt många fiberanslutningsavtal. Uppskattningen som visas på kartorna baserar sig på intresseanmälningar och kan ändras om inte tillräckligt många blir medlemmar och beställer fiberanslutning.

Orvlax-Vättlax_Padva

Vättlax-Bredvik-Grundsund

Korsuddarna-Moderviken-Trollshovda-Malarby-Sillböle-Kvigos

Dal_Vimonböle_Öby

AKTUELLA OMRÅDE FÖR UTBYGGNAD

Se Verkkitietopiste.fi

Andelslaget Optowest har planer på att utvidga sitt fibernätverk. De aktuella områden är västerut från Bromarv kyrkby mot Orvlax, Kalvdal, Vättlax och Padva samt några mindre områden vid Rilax, Moderviken, Dal och Korsuddarna.  Utbyggnaden och områden är helt beroende av intresse för fiberanslutningar och om andelslaget kan få offentligt stöd från från EU:s Återhämtningsfond. En del av de planerade sträckorna kan göras som sambyggnad med Caruna, som lägger ner elkablar på några områden under år 2022. Det gäller i så fall sträckor där det är ekonomiskt lönsamt med sambyggnad, m.a.o. där nedläggningen av kabel inte kan göras genom plöjning. Inga byggbeslut är ännu fattade. Anhållan om offentligt stöd och byggbeslut görs då tillräckligt många har tecknat avtal om att ta en fiberanslutning om offentligt stöd erhålls för byggandet.

Andelslaget samlar nu in föravtal för att kunna utvärdera den egna finansieringen före ansöka om offentligt stöd kan göras. Medlemskap krävs för att kunna få en fiberanslutningsandel i andelslaget.

Ansök här om medlemskap och beställ fiberanslutning. 

Det är ända sättet du kan försäkra dig om att få en fiberanslutning.

.

RILAX-VÄTTLAX-ORVLAX-PADVA

Orvlax-Kalvdal
Vättlax
Bredvik
Amiralstorp-Rilax
Söderstrand-Grundsund
Notstrand-Västervik
Padva
Skata

VIMONBÖLE-ÖBY

Vimonböle
Öby

LÅNGSTRAND-HUMMELDAL-HEMDAL

Långstrand-Hummeldal

KÅRBÖLE-KORSUDDARNA-KÄGRA

Kårböle-Korsuddarna
Kägra-Knopkägra-Vitsand

HÖLKLÖT-SILLBÖLE-MALARBY-TROLLSHOVDA-KVIGOS

Sillböle-Hölklöt-Puontpyöli
Malarby-Trollshovda-Degergård
Kvigos

VÄSTRA TENALA

Stockudden-Vikstrand-Talludden

BERGBY

Bergby-Seuko

TIDIGARE UTBYGGDA OMRÅDEN 2011-2019

Utbyggnaden av fibernätet påbörjades i Bromarv kyrkby sommaren 2011. Stamkabeln drogs från Tenala kyrkby till Bromarv kyrkby under 2012 och mellanliggande byanät byggdes ut samtidigt.

Följande utbyggnad skedde 2013  i Prästkulla, Romby, Ingvalsby, Karsby, Bondböle, Skinnarby, Hangist och Pargasön

Långstrand samt nätet till Amiralstorp och Solböle byggdes 2017-18

Nytorp byggdes 2019

Svedja-Pölckå
Krokby-Skallbölevägen
Finby gränd-Hangist
Prästkulla
Ingvalsby-Karsby
Ingvalsby-Bondböle
Gundby-Jordansby-Mälsarby
Pargas-Nitlax
Bromarvvägen-Kalby-Tapels
Bromarvvägen-Moderviken-Hällsängen
Bromarv_kyrkby
Långstrand
Solbölevägen
Nytorp

Tfn: 045 874 9445
E-post: info@optowest.fi
Adress: c/o Papper&Hus Ab, PB50, 10601 Ekenäs

Papper&Hus: - 019 232 800
Help desk: - 045 874 9445
Disponent: -

© OPTOWEST 2012. Terms of Use. Created by MR MEDIA