Aktuellt:

Optowest höll info-möte i Villa Vera söndagen den 4.2.2024

Till kännedom. Optowest är nu på slutrakan med att kunna ta emot fler fiberbeställningar (februari-mars 2024). Kabelnätet byggs under 2024. Endast de som gjort en beställning på projektområdet kommer att bli anslutna, resten på projektområdet kommer att bli utan fast dataförbindelse.

Läs mer …

Anbudsförfrågan

1.5.2023 Andelslaget Optowest begär om anbud för svetsningsarbeten i byanätverk i Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Länk ill anbudsförfrågan.

Bli medlem och beställ fiberanslutning

5.9.2022 Det går ännu att beställa fiberanslutning flr utbyggnaden i Orvalx, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Gå till blanketten här

Störning i Ingvalsby-området

30.8.2022 kl 9:00 Det förekommer störning i teletrafiken i Ingvalsby Vi utreder felet och beklagar för eventuella olägenheter.

Eventuellt avbrott i Ingvalsby 29.8

29.8.2022 Caruna har meddelat om elavbrott i Ingvalsby p.g.a. byggandet av elnätet måndagen 29.8 kl 13:00 – 14:30. Eventuella kortare avbrott i teletrafiken kan förekomma under den här tiden. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Eventuellt kort avbrott i teletrafiken 9.8 kl 9:30-11:00

6.8.2022 Caruna har meddelat om elavbrott p.g.a. byggandet av elnätet tisdagen 9.8 kl 9:30 – 11:00. Eventuella kortare avbrott i teletrafiken kan förekomma under den här tiden. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Servicearbeten 20.6 kl 14-16 och 21.6. kl 12-14.

Optowest utför servicearbeten i nätet måndagen 20.6 klockan 14-16 och tisdagen 21.6. kl 12-14. Kortare avbrott kan förekomma under den här tiden.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra.

Stöd för utbyggnad av fibernätet.

29.3.2022 Andelslaget Optowest har blivit beviljat offentligt stöd från medel ur EU:s återhämtningsfond för utbyggnad av fibernätverket till Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna (se karta).

Andelsstämma 19.12.2021

Andelslaget Optowest håller andelstämma söndagen 19.12.2021 kl 17 på Malmåsa, Nitlaxvägen 12, 10600 Ekenäs.

Ansökan om offentligt störd inlämnat

12.10.2021 Andelslaget Optowest har lämnat in stödansökan för utbyggnad till Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Läs Mera

BESTÄLL FIBERANSLUTNING ELLER MEDDELA INTRESSE!

KOM MED I ANDELSLAGET FÖR ATT PÅVERKA BESLUT VAR OPTOWEST UTVIDGAR SITT FIBERNÄTVERK.

GÖR EN MEDLEMSANSÖKAN HÄR!

Beställ fiberanslutning eller meddela ditt intresse genom att skicka ett epostmeddelande till
info.optowest.fi
eller ring  045 874 9445

Berätta vem du är, var du bor eller har ditt fritidshus, ditt telefonnummer och din e-postadress.

Offentligt stöd för utbyggnad till Orvlax, Kalvdal, Vättlax, Padva, Rilax, Korsuddarna, Moderviken och Dal

Andelslaget Optowest har planer på att utvidga sitt fibernätverk med offentlig finansiering (EU: Återhämtningsfond). De aktuella områden är västerut från Bromarv kyrkby mot Orvlax, Kalvdal, Vättlax, Padva och Rilax  samt några mindre områden vid Moderviken, Dal och Korsuddarna. Utbyggnaden och områden är helt beroende av om invånarna på dessa områden blir medlemmar i andelslaget och tecknar föravtal att ta en andel för fiberanslutningen om offentligt stöd erhålls.

Utbyggnaden förverkligas enbart om offentligt stöd erhålls.

Den egna finansieringen på 30 % bör vara garanterad före Andelslaget Optowest lämnar in stödansökan. Projektets egen finansiering utgörs av andelar i andelslaget som invånarna på det planerade utbyggnadsområdet tecknar.

Om du vill ha en fiberförbindelse så be grannarna och andra på området att komma med för att garantera att stödet fås till er by!

GÖR EN MEDLEMSANSÖKAN OCH TECKNA FÖRAVTAL SENAST 31.8.2021

En del av de planerade sträckorna kan göras som sambyggnad med Caruna, som lägger ner elkablar på några områden under år 2022. Det gäller i så fall sträckor där det är ekonomiskt lönsamt med sambyggnad, m.a.o. där nedläggningen av kabel inte kan göras genom plöjning. Inga byggbeslut är ännu fattade.

Se byggplaner och intressekartor

Intressekartor är publiceras på andelslagets hemsidor. Kartorna ger en bild av läget hur nära ett områdes byggbeslut är, om offentlig finansiering fås för projektet. Ett byggbeslut förutsätter dock ett tillräckligt stort antal förhandsavtal.  Att bygga ut ett område tar ca 2 år från byggbeslut.

Er aktivitet genom att berätta till grannarna om utbyggnaden kan påverka ett byggbeslut positivt ifall även de vill ha en fiberanslutning

Vi erbjuder dig en fördelaktig anslutning om du beställer fiberanslutning i planeringsskedet.

Kontakta Optowest redan idag info@optowest.fi

Anslutningen inkluderar kabeldragning fram till tomtgränsen, kabeln till kopplingsstället och inkoppling till nätet(kopplingsdosa).

Kostnaderna för allt arbete utfört på den din egen tomt är också avdragsgilla som hushållsavdrag.

Tfn: 045 874 9445
E-post: info@optowest.fi
Adress: c/o Papper&Hus Ab, PB50, 10601 Ekenäs

Papper&Hus: - 019 232 800
Help desk: - 045 874 9445
Disponent: -

© OPTOWEST 2012. Terms of Use. Created by MR MEDIA