Aktuellt:

Fibernätverk till Långstrand

10.1.2018 Nedläggning av fiberkabeln är gjord längs med Brutubölevägen och fortsätter nu österut längs med Hummeldalsvägen. Det har varit lite avbrott i arbetet pga.  de extremt  blöta väderleksförhållandena.

Kabelbrott i Nitlax

15.1.2018 Andelslaget Optowest meddelar om ett avbrott i datatrafiken i Nitlax pga ett kabelbrott. Reparationen av kabeln har påbörjats. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet

Nordiska Skärgårdssammarbetets bredbandsseminarium

24.11.2017 Nordiska Skärgårdssammarbetet (Sverige-Åland-Finland) höll ett bredbandsseminarium 16.11. Här kan du ladda ner presentationerna http://www.skargardssamarbetet.org/sv/verksamhet/bredband.

Kabelbrott i Nitlax

24.11.2017 Andelslaget Optowest meddelar om ett avbrott i datatrafiken i Nitlax pga ett kabelbrott. Reparationen av kabeln har påbörjats. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Fiberkabel till Långstrand

20.11.2017 Nedläggning av fiberkabel till Långstrand har påbörjats från vår central i Pargas.

Informationsmöte 8.10 kl 17

Söndagen den 8 oktober kl 17 hålls ett informationsmöte om Långstrand-projektet. Platsen är Långtsrandsvägen 260.

Offentlig finansiering för Långstrand-projektet

10.7.2017 Andelslaget Optowest har blivit beviljat offentlig finansiering av NTM-centralen för utbyggnaden av fibernätverk till Långstrand. Raseborgs stad deltar även i finansieringen.

Information från Kommunikationsverket

3.7.2017 Läs om bl.a. nya lagändringen gällande statens stöd vid bredbandsbyggen. Laajakaistahankkeen uutiskirje 6-2017 (2)

Offentlig kungörelse

13.6.2017 Andelslaget Optowest planerar att förverkliga ett optiskt fibernät i Långstand i Raseborgs kommun. Öppna kungörelsen!

Anbudsförfrågan

23.5.2017 Andelslaget Optowest begär om anbud för byggande av byanätverk i Långstrand. Link till Anbudsförfrågan

Kartor

PLANERADE NYA OMRÅDEN

Hela_området  Gröna linjer är klara, röda är planerade

 

AKTUELLT PLANERAT OMRÅDE FÖR UTBYGGNAD – LÅNGSTRAND

Långstrand_2017_Projektområde

Pargas central-Brutubölevägen-Hummeldalsvägen
Hummeldalsvägen-Vastersidsvägen-Långstrandsvägen
Långstrandsvägen-Kvarnbottenvägen
Långstrandsvägen-Djupdal

 

 

RILAX-VÄTTLAX-ORVLAX-PADVA

Orvlax
Vättlax
Bredvik
Rilax-Rekuby
Söderstrand-Grundsund
Notstrand-Västervik
Padva
Skata

 

VIMONBÖLE-ÖBY

Vimonböle
Öby

 

LÅNGSTRAND-HUMMELDAL-HEMDAL

Långstrand-Hummeldal

 

KÅRBÖLE-KORSUDDARNA-KÄGRA

Kårböle-Korsuddarna
Kägra-Knopkägra-Vitsand

 

HÖLKLÖT-SILLBÖLE-MALARBY-TROLLSHOVDA-KVIGOS

Sillböle-Hölklöt-Puontpyöli
Malarby-Trollshovda-Degergård
Kvigos

 

VÄSTRA TENALA

Stockudden-Vikstrand-Talludden

 

BERGBY

Bergby-Seuko

 

GENNARBY

Gennarby-Skallbölevägen

 

 

Kartorna uppdateras kontinuerligt då planeringen framskrider

 

TIDIGARE UTBYGGDA OMRÅDEN 2011-2014

Utbyggnaden av fibernätet påbörjades i Bromarv kyrkby sommaren 2011. Stamkabeln drogs från Tenala kyrkby till Bromarv kyrkby under 2012 och mellanliggande byanät byggdes ut samtidigt.

Följande utbyggnad skedde 2013  i Prästkulla, Romby, Ingvalsby, Karsby, Bondböle, Skinnarby, Hangist och Pargasön

Hela_området_2011-2014  Gröna linjer är klara, röda är planerade
Svedja-Pölckå
Krokby-Skallbolevägen
Finby gränd-Hangist
Prästkulla
Ingvalsby-Karsby
Ingvalsby-Bondböle
Gundby-Jordansby_Mälsarby
Pargas-Nitlax
Bromarvvägen Kalby-Tapels
Bromarvvägen Moderviken-Hällsängen
Bromarv kyrkby

 

 

 

 

 

 

Tfn: 045 874 9445
E-post: info@optowest.fi
Adress: c/o Papper&Hus Ab, PB50, 10601 Ekenäs

Projektchef: Yngve Källberg - 040 554 6845
Help desk: Berndt Franzén - 045 874 9445
Styrelseordförande: Sten Öhman - 044 253 0464

© OPTOWEST 2012. Terms of Use. Created by MR MEDIA