Aktuellt:

Avbrott i datatrafiken i Krokby med omnejd 17.3 kl 8-11

16.3.2017 Andelslaget Optowest meddelar om ett avbrott i datatrafiken i Krokby, Skallböle, Prästkulla, Hangist, Jordansby och  Mälsarby 17.3.2017 kl 8 -11 pga. servicearbete. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Stödansökan för Långstrand

28.2.2017 Andelslaget Optowest har lämnat in en stödansökan till NTM-centralen för utbyggnad av fibernätverket till Långstrand. Raseborgs stad deltar i finansieringen.

Nya kartor

27.2.2017 Nya kartor över planerade områden är publicerade

Eventuellt avbrott i datatrafiken 2.2.2017

31.1.2017 Andelslaget Optowest meddelar att det kan förekomma avbrott i datatrafiken pga. Carunas förbättringsarbeten i elnätet torsdagen 2.2.2017
kl 11.30 – 14.30, hela  området
kl 15.00 – 17.00 begränsat område i Krokby, Prästkulla, Jordansby och Mälsarby.
Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Andelslaget Optwests utlåtande

2.1.2017 Andelslaget Optowest har gett ett utlåtande på regeringens proposition om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband. Utlåtanden om lagförändringen kan läsas på Kommunikationsministeriets sidor

 

Protokoll från Andelstämma

Protokollet från andelstämman 14.12.2016 är för medlemmar till påseende hos Papper&Hus i Ekenäs, Stationsvägen 6 eller kan skickas per epost på förfrågan riktad till info@oprowest.fi.

Andelstämma 14.12 kl 18

Andelslaget Optowest håller andelstämma onsdagen 14.12.2016 kl 18 i Villa Vera, Bromarvvägen 1815, Bromarv.

Möte 3.12 om utbyggnad i Vättlax-Orvlax-Rilax-Padva

Nu krävs den verkliga hjälpen från er alla som vill ha ett optiskt fibernät till Vättlax, Rilax, Orvlax och Padva- Kom därför till Padva skola lördagen 3.12 kl 15!

Avbrott i datatrafiken i Pargas 15.11

11.11.2016 Andelslaget Optowest meddelar att det kan förekomma avbrott i datatrafiken i Pargas 15.11.2016 kl 15 -18 pga. Carunas förbättringsarbeten i elnätet. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Avbrott i datatrafiken i Bromarv 15.11

11.11.2016 Andelslaget Optowest meddelar att det kan förekomma avbrott i datatrafiken i Bromarv 15.11.2016 kl 11.30-14.30 pga. Carunas förbättringsarbeten i elnätet. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Kartor

PLANERADE NYA OMRÅDEN

Hela_området  Gröna linjer är klara, röda är planerade

 

AKTUELLT PLANERAT OMRÅDE FÖR UTBYGGNAD – LÅNGSTRAND

Långstrand_2017_Projektområde

Pargas central-Brutubölevägen-Hummeldalsvägen
Hummeldalsvägen-Vastersidsvägen-Långstrandsvägen
Långstrandsvägen-Kvarnbottenvägen
Långstrandsvägen-Djupdal

 

 

RILAX-VÄTTLAX-ORVLAX-PADVA

Orvlax
Vättlax
Bredvik
Rilax-Rekuby
Söderstrand-Grundsund
Notstrand-Västervik
Padva
Skata

 

VIMONBÖLE-ÖBY

Vimonböle
Öby

 

LÅNGSTRAND-HUMMELDAL-HEMDAL

Långstrand-Hummeldal

 

KÅRBÖLE-KORSUDDARNA-KÄGRA

Kårböle-Korsuddarna
Kägra-Knopkägra-Vitsand

 

HÖLKLÖT-SILLBÖLE-MALARBY-TROLLSHOVDA-KVIGOS

Sillböle-Hölklöt-Puontpyöli
Malarby-Trollshovda-Degergård
Kvigos

 

VÄSTRA TENALA

Stockudden-Vikstrand-Talludden

 

BERGBY

Bergby-Seuko

 

GENNARBY

Gennarby-Skallbölevägen

 

 

Kartorna uppdateras kontinuerligt då planeringen framskrider

 

TIDIGARE UTBYGGDA OMRÅDEN 2011-2014

Utbyggnaden av fibernätet påbörjades i Bromarv kyrkby sommaren 2011. Stamkabeln drogs från Tenala kyrkby till Bromarv kyrkby under 2012 och mellanliggande byanät byggdes ut samtidigt.

Följande utbyggnad skedde 2013  i Prästkulla, Romby, Ingvalsby, Karsby, Bondböle, Skinnarby, Hangist och Pargasön

Hela_området_2011-2014  Gröna linjer är klara, röda är planerade
Svedja-Pölckå
Krokby-Skallbolevägen
Finby gränd-Hangist
Prästkulla
Ingvalsby-Karsby
Ingvalsby-Bondböle
Gundby-Jordansby_Mälsarby
Pargas-Nitlax
Bromarvvägen Kalby-Tapels
Bromarvvägen Moderviken-Hällsängen
Bromarv kyrkby

 

 

 

 

 

 

Tfn: 045 874 9445
E-post: info@optowest.fi
Adress: Sockenvägen 18, 10520 Tenala

Projektchef: Yngve Källberg - 040 554 6845
Informatör: Bernhard Lundström - 0400 471 810
Styrelseordförande: Guy Källberg - 0400 482 182

© OPTOWEST 2012. Terms of Use. Created by MR MEDIA