Aktuellt:

Optowest höll info-möte i Villa Vera söndagen den 4.2.2024

Till kännedom. Optowest är nu på slutrakan med att kunna ta emot fler fiberbeställningar (februari-mars 2024). Kabelnätet byggs under 2024. Endast de som gjort en beställning på projektområdet kommer att bli anslutna, resten på projektområdet kommer att bli utan fast dataförbindelse.

Läs mer …

Anbudsförfrågan

1.5.2023 Andelslaget Optowest begär om anbud för svetsningsarbeten i byanätverk i Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Länk ill anbudsförfrågan.

Bli medlem och beställ fiberanslutning

5.9.2022 Det går ännu att beställa fiberanslutning flr utbyggnaden i Orvalx, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Gå till blanketten här

Störning i Ingvalsby-området

30.8.2022 kl 9:00 Det förekommer störning i teletrafiken i Ingvalsby Vi utreder felet och beklagar för eventuella olägenheter.

Eventuellt avbrott i Ingvalsby 29.8

29.8.2022 Caruna har meddelat om elavbrott i Ingvalsby p.g.a. byggandet av elnätet måndagen 29.8 kl 13:00 – 14:30. Eventuella kortare avbrott i teletrafiken kan förekomma under den här tiden. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Eventuellt kort avbrott i teletrafiken 9.8 kl 9:30-11:00

6.8.2022 Caruna har meddelat om elavbrott p.g.a. byggandet av elnätet tisdagen 9.8 kl 9:30 – 11:00. Eventuella kortare avbrott i teletrafiken kan förekomma under den här tiden. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Servicearbeten 20.6 kl 14-16 och 21.6. kl 12-14.

Optowest utför servicearbeten i nätet måndagen 20.6 klockan 14-16 och tisdagen 21.6. kl 12-14. Kortare avbrott kan förekomma under den här tiden.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra.

Stöd för utbyggnad av fibernätet.

29.3.2022 Andelslaget Optowest har blivit beviljat offentligt stöd från medel ur EU:s återhämtningsfond för utbyggnad av fibernätverket till Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna (se karta).

Andelsstämma 19.12.2021

Andelslaget Optowest håller andelstämma söndagen 19.12.2021 kl 17 på Malmåsa, Nitlaxvägen 12, 10600 Ekenäs.

Ansökan om offentligt störd inlämnat

12.10.2021 Andelslaget Optowest har lämnat in stödansökan för utbyggnad till Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Läs Mera

Info om fiberprojektet i Padva och Korsuddarna

Budskapet på mötet var att andelslaget ännu en tid (februari-mars 2024) kan ta emot fiberbeställningar på projektområdet i Padva, Vättlax, Orvalx och Korsuddarna. Fiberkablarna kommer att bli nerlagda under 2024.

Endast de som beställt en fiberanslutning kommer att kunna få en anslutning. Alla andra inom projektområdet kommer tyvärr att bli utan fast dataförbindelse i överskådlig framtid. Några extra kablar läggs inte ut denna gång.

Foto: Stefan Elf


Orsaken är att fibernät på glesbygden endast kan byggas ut med hjälp av stödpengar. Just nu finns ett beviljat EU-stöd på 70% med en egen andel på 30%. Priset för en fiberanslutning blir då 3150€.

Några nya stöd på samma områden är inte aktuella efter det här. Priset stiger också till ett självkostnadspris på 15000-20000€/km från närmaste kopplingsskåp.

Missa därför inte att göra beställnigen redan idag!


Se kartorna längst ner på sidan.

Det finns tre fall

 1. Fastigheten har redan gjort sin beställning.
  I detta fall behöver du inte göra någonting alls, fastigheten kommer att kopplas till fibernätet under 2024. Du är välkommen på Optowests möte.

 2. Din fastighet ligger inom stödområdet, men beställning saknas.
  Dessa fastigheter känns igen på att de ligger innanför något av kartornas gröna områden.
  I detta fall kan du göra en beställning av en fiberanslutning för 3 150€ inklusive en handpeng på 1 000€.

 3. Din fastighet ligger utanför stödområdet, men beställning saknas.
  Dessa fastigheter känns igen på att de ligger utanför något av de bifogade kartornas gröna områden. I detta fall kan du göra en fibebeställning, men Optowest granskar först om det är möjligt att förverkliga. Det beror mycket på hur andra grannar i närheten beställer fiber åt sig.

Beställ:

Ladda ner kartorna i PDF-format.

Tfn: 045 874 9445
E-post: info@optowest.fi
Adress: c/o Papper&Hus Ab, PB50, 10601 Ekenäs

Papper&Hus: - 019 232 800
Help desk: - 045 874 9445
Disponent: -

© OPTOWEST 2012. Terms of Use. Created by MR MEDIA