Aktuellt:

Anbudsförfrågan

1.5.2023 Andelslaget Optowest begär om anbud för svetsningsarbeten i byanätverk i Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Länk till anbudsförfrågan.

Bli medlem och beställ fiberanslutning

5.9.2022 Det går ännu att beställa fiberanslutning flr utbyggnaden i Orvalx, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Gå till blanketten här

Störning i Ingvalsby-området

30.8.2022 kl 9:00 Det förekommer störning i teletrafiken i Ingvalsby Vi utreder felet och beklagar för eventuella olägenheter.

Eventuellt avbrott i Ingvalsby 29.8

29.8.2022 Caruna har meddelat om elavbrott i Ingvalsby p.g.a. byggandet av elnätet måndagen 29.8 kl 13:00 – 14:30. Eventuella kortare avbrott i teletrafiken kan förekomma under den här tiden. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Eventuellt kort avbrott i teletrafiken 9.8 kl 9:30-11:00

6.8.2022 Caruna har meddelat om elavbrott p.g.a. byggandet av elnätet tisdagen 9.8 kl 9:30 – 11:00. Eventuella kortare avbrott i teletrafiken kan förekomma under den här tiden. Vi beklagar eventuella olägenheter pga. avbrottet.

Servicearbeten 20.6 kl 14-16 och 21.6. kl 12-14.

Optowest utför servicearbeten i nätet måndagen 20.6 klockan 14-16 och tisdagen 21.6. kl 12-14. Kortare avbrott kan förekomma under den här tiden.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra.

Projektchef

29.3.2022 Andelslaget Optowest söker en projektchef med uppgift att förverkliga utbyggnaden av fibernätverket och att sköta övrig administration inom andelslaget. Se annons

Stöd för utbyggnad av fibernätet.

29.3.2022 Andelslaget Optowest har blivit beviljat offentligt stöd från medel ur EU:s återhämtningsfond för utbyggnad av fibernätverket till Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna (se karta).

Andelsstämma 19.12.2021

Andelslaget Optowest håller andelstämma söndagen 19.12.2021 kl 17 på Malmåsa, Nitlaxvägen 12, 10600 Ekenäs.

Ansökan om offentligt störd inlämnat

12.10.2021 Andelslaget Optowest har lämnat in stödansökan för utbyggnad till Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Läs Mera

ANDELSLAGET OPTOWEST SÖKER EN PROJEKTCHEF

Http://www.optowest.fi/wp-content/uploads/2022/03/Projektchef_annons_www-2.pdf

UTBYGGNAD AV FIBERNÄTET


Utbyggnaden till nya områden framskrider planenligt. Andelslagets har ansökt om offentligt stöd för utbyggnaden av fibernätverket till Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna. Se bifogad karta. Den offentliga kungörelsen om projektet fortgår till 20.10. Ansökan om placeringslov för kablar och utrustning är under arbete. Själva bygget kommer igång genast då vi får ett positivt stödbeslut. I detta skede kan vi inte säga när ett beslut fås, men det kan ta flera månader. Vi hoppas att vi ändå kan bygga en del i sambyggnad med Caruna, trots att Caruna har tidigarelagt sitt eget bygge med ett halvt år.

Det går ännu att ansöka om medlemskap och göra föravtal för tecknande av andelar i andelslaget. Den intresserade bör i så fall ta kontakt med Optowest på adressen info@optowest.fi.

Projektets Padva-del gäller enbart en del av Padvaudden Resten av Padvaudden (se bifogad karta) och övriga områden behandlas som separata projekt, för vilka ansöks om offentligt stöd då den egna finansieringen är ordnad för dessa områden.

Karta

KUNGÖRELSE

KUNGÖRELSE

Andelslaget Optowest planerar att förverkliga ett optiskt fibernät i Orvlax, Vättlax, Padva och Korsuddarna i Raseborgs kommun. Abonnentanslutningarna förverkligas med fasta fiberförbindelser, till vilka erbjuds minst 100 Mbit/s symmetrisk bredbandsförbindelse. Förbindelsehastigheten kan höjas till 1000 MBit/s. Andelslaget Optowest anhåller om offentlig finansiering för projektet via NTM-centralen i Nyland, som fordrar offentlig kungörelse om byanätverksprojekt som stöds genom EU:s Återhämtningsfond. Genom den officiella kungörelsen utreds om det inom tre(3) år från kungörelsedagen kommer att på kommersiella villkor att byggas motsvarande infrastruktur inom området. Svar på kungörelsen kan ges av en offentlig eller en privat aktör även som av en privatperson.  

Möjliga skriftliga svar på denna offentliga kungörelse kan skickas till Andelslaget Optowest senast 20.10.2021 kl 16.00 antingen per brev till Andelslaget Optowest, c/o Papper&Hus Ab, PB 50, 10601 Ekenäs eller per e-post till info@optowest.fi. I svaret bör det specificeras men vilken tidtabell svararen ämnar bygga fibernätverk och på vilket område samt svararens kontaktuppgifter. Tilläggsuppgifter:
Andelslaget Optowest
Yngve Källberg, 040 554 6845, yngve.kallberg@optowest.fi
NTM-centralen
Juha Mäkinen, 0295 021 110, juha-k.makinen@ely-keskus.fi

Se karta

OFFENTLIGT STÖD TILL FIBERFÖRBINDELSER

Det finns nu möjlighet att anhålla om offentligt stöd (EU:s Återhämtningsfond) för att bygga fiberförbindelser. Andelslaget Optowest kommer att anhålla om stödet, som är 70 % av byggkostnaderna om det på följande områden (Orvlax, Kalvdal, Vättlax, Padva, Rilax, Korsuddarna, Moderviken, Dal) finns tillräckligt många som anhåller om medlemskap i andelslaget och förbinder sig att teckna en andel för fiberanslutningen. Utbyggnaden förverkligas enbart om offentligt stöd erhålls.  

Den egna finansieringen på 30 % bör vara garanterad före Andelslaget Optowest lämnar in stödansökan. Projektets egen finansiering utgörs av andelar i andelslaget som invånarna på det planerade utbyggnadsområdet tecknar.


Detta är ett enastående tillfälle att få offentliga medel till byarna det gäller. Det är med andra ord de som är fast boende och de som har fritidshus på områdena som kan påverka om stöd kan sökas för just det området. Utbyggnadsområdets storlek och sträcker beror på vem som blir medlem i Andelslaget Optowest och tecknar föravtal om fiberanslutning.


Om du vill ha en fiberförbindelse så be grannarna och andra på området att komma med för att garantera att stödet fås till er by!

Anhållan om medlemskap i Andelslaget Optowest och föravtal att teckna fiberanslutning bör göras före 31.8.2021 via länken nedan. Autentisering sker med bankkoder.

ANSÖK OM MEDLEMSKAP OCH GÖR FÖRAVTAL

Teckningspris
Andel för medlemskap          200 €
Andel för fiberanslutning    3150 €

Andelslagets stadgar, mera information om priser och om vad som ingår i fiberanslutningen samt avtalsvillkor finns på https://www.optowest.fi/?page_id=93

FIBER TILL ORVLAX, KALVDAL, VÄTTLAX, PADVA OCH KORSUDDARNA

Andelslaget Optowest planerar att bygga ut sitt fibernätverk till Orvlax, Vättlax, Kalvdal, Padva och Korsuddarna i sambyggnad med Caruna, som lägger ner elkablar på området. En grundläggande förutsättning för fibernätsbygget är att det inom området finns ett tillräckligt stort intresse för fiberförbindelser.


Andelslaget kan erbjuda en fiberanslutning till tomtgränsen enligt följande:

Medlemskap i andelslaget, andelens teckningspris 200 €

Andel för fiberanslutning, teckningspris 3150 €.  

Fiberanslutningen kräver medlemskap i andelslaget.  Ovanstående priser är momsfria då andelarnas teckningspris kan återbetalas enligt rådande stadgar och lagstiftning.
.

Priset på en fiberanslutning i ett senare skede utan offentligt stöd blir betydligt högre.
.

I detta skede räcker det inte mera med bara en intresseanmälan. Andelaget Optowest kommer att anhålla om offentligt stöd från EU:s återhämtningsfond och bör före det ansökan lämnas in få tillräckligt många avtal om teckning av andel att den egna finansieringen är garanterad.

Gör en ansökan om medlemskap och ett föravtal om teckning av andel för fiberanslutningen så ökar du chanserna för att få en fiberanslutning.

KUNGÖRELSE

Andelslaget Optowest planerar att förverkliga ett optiskt fibernät i Långstand i Raseborgs kommun. Karta över området. Andelslaget Optowest har anhållit om offentligt finansiering för projektet via NTM-centralen i Nyland, som fordrar offentlig kungörelse om byanätverksprojekt de stöder. Genom den officiella kungörelsen utreds om det inom tre(3) år från kungörelsedagen kommer att på kommersiella villkor att byggas motsvarande infrastrukturinom området. Svar på kungörelsen kan ges av en offentlig eller en privat aktör även som av en privatperson.  

Möjliga skriftliga svar på denna offentliga kungörelse kan skickas till Andelslaget Optowest senast 7.7.2017 kl 16.00 antingen per brev till Andelslaget Optowest, c/o Papper&Hus Ab, PB 50, 10601 Ekenäs eller per e-post till info@optowest.fi. I svaret bör det specificeras men vilken tidtabell svararen ämnar bygga fibernätverk och på vilket område samt svararens kontaktuppgifter.

Tilläggsuppgifter:
Andelslaget Optowest
Yngve Källberg, 040 554 6845,
yngve.kallberg@optowest.fi
NTM-centralen
Juha Mäkinen, 040 550 3254,
juha-k.makinen@ely-keskus.fi

Icke-återbetalningsbara fiberanslutningar och hyresabonnemang

Icke-återbetalningsbara fiberanslutningar till ett förmånligare pris

Andelslaget Optowest erbjuder icke-återbetalningsbara men överföringsbara fiberanslutningar på utbyggda områden. Kontakta Optowest på info@optowest.fi eller ring 040 554 6845 eller 045  874 9445 och kontrollera om du har möjlighet till en sådan fiberanslutning. Tilläggsuppgifter och pris hittar du under fliken Prislista

Hyresabonnemang

Andelslaget Optowest erbjuder även hyresabonnemang på utbyggda områden. I hyresabonnemanget ingår ingen fiberanslutningsavgift men abonnenten betalar en inkopplingsavgift samt en månadsavgift för en bestämd tidsperiod. Om du är intresserad av ett hyresabonnemang så kontakta oss på info@optowest.fi eller ring 040 554 6845 eller 045  874 9445.

Mera information om i fliken Prislista

ANMÄL INTRESSE FÖR FIBERANSLUTNING

Meddela ditt intresse genom att bli medlem

Andelslaget Optowest utvidgar sitt fibernät till områden, där det finns tillräckligt med abonnenter. Försäkra dig om att ditt område är med i nästa utbyggnadsrojekt genom att anhålla om medlemskap i andelslaget. Medlemsansökan sker elektroniskt via länken nedan. Autentisering sker med bankkoder.  

 

Medlemsansökan

Teckningspriset för en medlemsandel är 200 €. Andelslaget Optowest behandlar medlemsansökan och skickar ett meddelande då den är godkänd, samt faktura för betalning av andel om den inte har överlåtits av annan tidigare andelslagsmedlem.  Om ansökan inte kan godkännas, tar Andelslaget Optowest kontakt med dig.

Medlemskap kan sägas upp enligt andelslagets stadgar. Vid utträde ur andelslaget och uppsägning av andel återbetalar andelslaget andelens teckningspris enligt Lag om andelslag och andelslagets stadgar.

Fiberdagen 2014

Lokala Karis Telefon Ab och Andelslaget Optowest firar ”Ge mig fiber-dagen”, den internationella Gimme Fibre Day, tisdagen den 4.11.

FTTH Council Europe lanserade Gimme Fibre Day för att fira och lyfta fram den fasta fiberförbindelsen till hem, företag och samfund som den enda tillräckliga och framtidssäkra bredbandslösningen. Goda och effektiva kommunikationer är en grundförutsättning för en gynnsam och konkurrenskraftig samhällsutveckling.

I västra Nyland är det för tillfället två aktörer,  Karis Telefon Ab och det i Tenala och Bromarv verkande  Andelslaget Optowest som gör långsiktiga fiberinvesteringar i det fasta nätet. Investeringarna är kapitalkrävande och utmanande med långa återbetalningstider vilket inte tilltalar de stora börsoperatörerna. 

Karis Telefons och Optowests gemensamma satsningar på fiber i kombination med att en glädjande stor andel av hushållen redan nu tagit i bruk en fiberanslutning, gör att Västnyland hör till de ledande fiberregionerna i landet. Vart fjärde hushåll  i bostadsbolag och egnahem  är redan anslutna till fiber, vilket gör att Västnyland avvikande från många andra regioner i landet håller sig på nordisk fiberanslutningsnivå.

Fast fiberuppkoppling sköter det stora informationsflödet

Privata hushålls kommunikationsbehov ökar ständigt i en accelererande takt gällande såväl kapacitetsbehovet som kravet på informationsöverföringens jämna kvalitet. TV tittandet flyttar till nätet och blir oberoende av fasta sändningstider. Den rasande utvecklingen av speciellt TV apparater gör att bildskärmarna blir större och allt skarpare,  möjliggörande bl.a. tredimensionellt TV tittande. Övergången från standard bildkvalitet till högupplösning går nu vidare till väggstora TV apparater med en bildskärpa motsvarande 4 gånger HD-kvalitet,  så kallade  4K TV apparater som redan säljs i våra butiker. Denna utveckling med stigande överföringskrav kräver en stor och jämn informationsöverföringsförmåga vilket är möjligt via en fast uppkopplad fiberförbindelse.

Fasta fiberförbindelser öppnar även nya möjligheter till videoöverföring av hög kvalitet inom socialsektorn.

Mobil anslutning behöver fiber.

Att ställa mobilt och fast bredband mot varandra är en allmänt utbredd missuppfattning.  Man kan tänka sig att fast bredband, fibern  utgör rotsystemet, medan mobilt bredband är en del av växtligheten i form av radiostationer anslutna till fibernätet.

Experterna är ense om att det mobila radionätet, för att klara det stigande  överföringsbehovet, måste utökas så, att avståndet mellan användare och radiomast så småningom kan krympas till endast några tiotals meter. Och varje ny radiomast skall så klart kopplas till fiber. Detta är inte i långa loppet ekonomiskt  möjligt genom att placera  allt flera master i terrängen utan kommer att förverkligas genom att låta hemmets fiberanslutna trådlösa WLAN-modem samverka med utemasterna. Denna utveckling ser vi redan när smarttelefonen automatiskt växlar från 3G till det trådlösa inomhusnätet.  Här är varje hushåll sin egen lyckas smed. Väljer man att investera i en  egen fiber till hemmet kombinerad med en trådlös WLAN-station,  vilket ger hemmet en egen nästan obegränsad överföringskapacitet och stabilitet. Eller nöjer man sig med en lättare lösning och kör radiotrafiken genom fönstret till närmaste mast och delar på en varierande förbindelsekapacitet beroende på hur många användare som just då råkar vara anslutna till utemasten.

 

 

Tilläggsinformation:

www.gimmefibre.fi / www.gimmefibre.eu

Guy Källberg, styrelsens ordförande, Andelslaget Optowest, tel. 0400 482 182

Jonna Kankaanpää, försäljnings- och marknadsföringschef, Karis Telefon Ab, tel. 044 744 4690

Henrik Ekblom, verkställande direktör, Karis Telefon Ab, tel. 044 744 0420

PRISET PÅ UTBYGGDA OMRÅDEN STIGER 1.11.2014

De som inte beställt sin fiberanslutning på utbyggt område före 1.11 räknar vi med att slutgiltigt tackat nej till bredbandsstödet på 1000-tals euro.

Stödet håller fiberpriset nere ännu oktober 2014. Därefter gäller marknadspriset 5 000€ för fiberanslutningen. Alla som bor på området där fibern nu är nergrävd har ännu en sista chans till stödpengarna. Över 200 har redan tagit del av denna speciella form av “skatteåterbäring”.

Sist och slutligen har det ganska lite att göra med om man idag behöver fiber eller inte. Det handlar mer om att ta emot ett samhällsstöd som bl.a.

Kort sagt: Höjer livskvaliteten här i trakten

Jo, vi vet att vi tjatar.
Men det är så tråkigt om nån faktiskt räknar med att ta fiber senare nån gång och hamnar ut för marknadspriset. Bara för att vi inte var tillräckligt tydliga nu.

Samma prishöjning finns också hos andra som fått stöd

Tfn: 045 874 9445
E-post: info@optowest.fi
Adress: c/o Papper&Hus Ab, PB50, 10601 Ekenäs

Papper&Hus: - 019 232 800
Help desk: - 045 874 9445
Disponent: -

© OPTOWEST 2012. Terms of Use. Created by MR MEDIA